1. Úvod
  2. /
  3. Marketing blog
  4. /
  5. Potřebuje váš e-mail marketing...

Programy e-mailového marketingu většinou začínají občasnými zásilkami, a když se po čase ukážou jako úspěšné, nejeden marketér má tendenci zvyšovat frekvenci. Často se hustota zvýší i nenápadným přihlašováním na další zásilky stejného odesílatele, když provozuje e-mailové programy pro různé produkty. A to mluvím jen o dobrovolně přihlášených a zákazníkem odsouhlasených programech. Na jedné straně stojí otázka, zda optimálně využíváme potenciál databáze, na druhé však riziko „přehuštění“ komunikace.

Všeho moc škodí a hodně častým zasíláním nejednou dosáhneme pravého opaku. I když užitečným informacím v e-mailové poště by se respondenti nebránili, problém je, že odesílatelé nejednou dodržují svou vysokou frekvenci za cenu nudných, nepříliš žádaných zpráv. Pokuste se vžít do kůže svých adresátů, kolik a jakých e-mailů byste přivítali a kdy byste už pocítili mírné obtěžování?

Neklamným znakem, že komunikace začíná být příliš, je situace když se zvýší procento lidí, kteří se z pravidelného odebírání newslettra odhlašují. V podstatě při větších databázích vždy existuje určitý pokles, je ovšem potřeba zpozornět, pokud tento pokles převýší dlouhodobý průměr. Zamyslete se nad možnými příčinami, ale ještě lépe, dělejte pravidelný průzkum důvodů odhlášení.

Jak to udělat efektivně?

  • Pokud zákazník klikne na link odhlášení, položte mu otázku, zda skutečně trvá na opuštění programu, nebo by jen uvítal nižší frekvenci e-mailů.
  • Když na odhlášení trvá, vyjádřete lítost nad jeho rozhodnutím a poproste o upřímné pojmenování důvodů, které ho k tomu vedly. Takto jednoduchý průzkum nejednou odhalí důležité skutečnosti, kterým jsme nevěnovali dostatek pozornosti, a dá nám cenné informace pro nápravu.
  • Nemusím zdůrazňovat, že jeho rozhodnutí v každém případě respektujeme.

Neexistuje jednotné doporučení pro vhodnou frekvenci e-mailů, tak jako neexistují stejní zákazníci. Důležité je, abyste své databáze rozdělovali a každému zasílali relevantní obsah. Zajímavé a aktuální informace zasílané nenásilným způsobem jsou nejlepší cestou k budování dlouhodobých vztahů se zákazníky.