1. Úvod
  2. /
  3. Management blog
  4. /
  5. Povinnosti majitele

Zdroj

Sepsat všechny povinnosti majitele firmy by stačilo na menší knihu. Zkusíme si to však rozdělit na menší témata, ze kterých se bude skládat tato série článků.

První věc, kterou za majitele nikdo neudělá, je vdechnout firmě život. Všimněte si, že mluvíme tak trochu na téma „Zakladatel“, „Tvůrce“ nebo „Zdroj“. Majitel sice může být někdo, kdo vloží kapitál a s firmou nežije, nedýchá, ale my ve skutečnosti mluvíme o vůdcích, kteří svůj business skutečně založili a osobně rozběhli. Nejdeme spekulovat ani nad tím, zda firmu rozjíždělo více majitelů, jednoduše jen vynecháváme z našich úvah pasivní majitele, ať už se ve firmě objevili z jakýchkoliv důvodů.

Mohli bychom říci, že firma se vždy zrodí nejprve v myšlenkách. I dnes sní o vlastní firmě mnoho lidí, ale pouze zanedbatelné procento přemění svůj nápad v čin. Jen absolutní menšina lidí bude někdy majitelem úspěšné a bohaté firmy. Mnozí majitelé nepřekročí svůj stín a po několika pokusech vybudovat organizaci přejdou na model OSVČ (osoba samostatně výdělečně činná = živnostník) a jen sotva můžeme v tomto případě mluvit o „firmě“ jako o organizaci.

Když je někdo pevný ve svých záměrech, potom firmu dotáhne do stavu prosperujícího podniku. Mohli bychom říci, že firma je tak trochu vlastním vesmírem a zakladatel je tak trošku Pánem Bohem tohoto vesmíru. Mělo by se tam dít to, co on zamýšlí.

Zde jsme přišli k jedné z prvních zásad majitele/zakladatele: Možná, že náš velký svět byl skutečně stvořen naším velkým Pánem Bohem, ten ho stvořil, dal všem živým tvorům vlastní vůli a potom už do něj nezasahuje (pohne se k činu, snad jen když už se na to opravdu nedá dívat, potom sesílá potopy, síru a oheň a potom různé zachránce) a tak si ten svět dělá co chce, naše planeta Země si fičí vesmírným prostorem okolo Slunce a nikdo se už o to údajně nemusí starat.

Ale firma takto nemůže fungovat. Když je majitel Pánem Bohem svojí firmy, potom do ní musí vdechovat život stále znovu nebo chuděrka zkolabuje. Těžko říci proč firmy fungují jen tehdy, když jim majitelé čas od času dávají umělé dýchání, ale zkušenost to jednoznačně potvrzuje.

Majitel tedy musí neustále tvořit a tím myslíme neustálé utírání prachu na něčem, čemu říkáme účel firmy anebo jestli to chcete říci jinými slovy – je třeba neustále prachovkou leštit poslání firmy. Firma totiž bude existovat jen tehdy, když majitel neustále připomíná svým lidem a celému světu, že jejím účelem je sloužit zákazníkům.

Firma má být užitečná, má ulehčovat zákazníkům život. První majitelova úloha je vymyslet takovou firmu, která úspěšně slouží a potom tuto myšlenku opakovaně zdvihat z prachu a ze rzi.

Jak přesně, to bychom tu mohli rozebírat na 100 stranách. Ale pro tuto chvíli jen zkontrolujte, jestli vám vaše vlastní firma nezevšedněla. Zavřete oči, potom je otevřete a jděte se s úžasem podívat, jak dobře sloužíte svým zákazníkům. Myslíme si, že mnozí z vás na tu krásu už trochu zapomněli.