1. Úvod
  2. /
  3. Management blog
  4. /
  5. Povinnosti majitele

Plánování

Majitelé občas (nespravedlivě) zazlívají najatým manažerům, že nevěnují dost pozornosti plánování.
Šéfové musí samozřejmě plánovat kde co, ale jedna věc zůstává výsadou majitele: STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ.
Můžeme klidně říci, že management je tak trochu o dosahování cílů, které stanovil někdo jiný, v našem případě zpravidla majitel. Vize, strategie, dlouhodobé cíle, to je úloha majitele.
Ať už dává majitel vize sám nebo získá někoho, kdo s ním tyto věci vymýšlí, stále je to povinnost majitele. Firma potřebuje nějaký pozitivní cíl, který stojí za to. I když vidíme často cíle ve formě: „Udělat zisk ve výšce x“, je dost důležité, aby měla firma nějaký altruistický (nesobecký, nezištný) cíl, jinak řečeno – cíl by měl být spíše o užitečnosti vůči zákazníkům, než o prospěchu firmy. Tím neříkáme, že firma nemá mít prospěch, ale je lehčí vytvořit souhlas se zákaznickou veřejností (a se svými pracovníky), když řekneme, že chceme sloužit.
Cíle musí být v souladu s posláním firmy, i proto je potřeba, aby o nich rozhodoval ten, kdo udává hlavní směry, definuje postupy, technologie a produkty firmy.
Dalo by se o tom dlouho mluvit, ale řekněme si (pro někoho překvapivou) zásadu, že cíle má stanovit majitel. Když uděláte průzkum mezi zaměstnanci a zjistíte, že o cíli nevědí nebo se s ním neshodují, potom je to zodpovědnost majitele.
Udělejte s tím něco!