1. Úvod
  2. /
  3. Články v tisku
  4. /
  5. Poznejte své akční cykly...
Dlouholetá práce v čele firmy nepřináší jen pozitiva. K méně příjemným projevům patří vypětí z náročné práce, které se dříve či později dostaví. Jak s ním bojovat?

Pocit nepostradatelnosti, napětí z rizika spojeného s rozhodováním, snaha být 24 hodin denně informován o chodu firmy a případných zádrhelech, které se objeví. Pokud taková zátěž trvá delší dobu, nedokáže ji lidský organismus mnohdy unést. Vedle psychických potíží se začnou objevovat i problémy somatické. Pocity úzkosti, pocení, vysoký krevní tlak, únava.

„Aby podnikatel pochopil, kde je jádro problémů, musí si především ujasnit pojem akční cyklus,“ vysvětluje Pavel Ranc ze společnosti Business Success, která působí v oblasti obchodních a manažerských tréninků. „Celý život je vlastně složen z cyklů. Slovo akční znamená, že se vztahuje k nějaké činnosti,“ dodává.
Akčním cyklem může být cokoli. Ať už se to vztahuje k samotnému podnikání, domácím pracím nebo jakékoli jiné činnosti. Pro představu – nejdelším akčním cyklem je celý lidský život.

Tyto cykly mají svůj začátek, změnu a konec. Například ranní cestu do firmy lze rozdělit podle jednotlivých fází cyklu následovně: ráno nastartujete auto (začátek), jedete směrem k firmě (změna) a cyklus končí v okamžiku, kdy tam dojedete (konec).

„Důležité je mít celý cyklus pod kontrolou,“ tvrdí Pavel Ranc. „Pokud dokážete mít vliv na jejich začátek, průběh a konec, pak z toho pro vás nevyplývá nejmenší hrozba. Musíte tedy sami rozhodovat o tom, že začnete nějakou činnost, že uděláte přesně to, co jste zamýšleli udělat a celou věc dokončíte tak, jak jste plánovali,“ vysvětluje.

Když dovolená ani lázně nepomohou

Jestliže člověk vystavený dlouhodobé stresové zátěži vyhledá lékařskou pomoc, doktor mu běžně doporučí oddych – typicky dovolenou nebo lázně. „Odpočiňte si, hoďte všechno za hlavu, a za pár dní přijdete na jiné myšlenka,“ zní taková rada. Jenže takový přístup často není úspěšný.
„Ze své praxe vím, že dříve nebo později se začnou podnikatelé opět vracet k tomu, co opustili. Místo, aby skutečně relaxovali, přemýšlejí nad tom, zda a jak jejich firma funguje bez jejich účasti, za ti, kterým po dobu své nepřítomnosti předali řízení firmy, neselhávají. Nemožnost přímo na místě zjistit skutečný stav věcí může v psychice vystresovaného podnikatele způsobit ještě větší problém, než když má věci pod osobní kontrolou,“ říká Pavel Ranc z Business Success.
Skutečný problém tedy není v samotné nemožnosti a neschopnosti se odreagovat, ale v neschopnosti dokončit již zmíněné akční cykly. Jestliže už nějaký cyklus začal a proběhla i změna, musí nutně přijít závěr. A čím více cyklů člověk ve svém životě neukončí, tím více se cítí ve zmatku s permanentním stresem.
Podle Pavla Rance je skutečným lékem na stres nikoli „vypnout“, ale naopak „zabrat“. Stačí důsledně dokončit to, co již člověk začal, ať již jde o cokoli. Tedy nejenom o záležitosti týkající se podnikání, ale i o věci soukromého charakteru.

Co můžeš udělat hned …..

„Pokud chcete mít své akční cykly pod kontrolou a cítit se daleko lépe a uvolněněji, začněte tím, že si všechny věci, které máte před sebou, napíšete na papír. A to skutečně všechny, i ty nejtriviálnější. Už při psaní těchto úkolů se budete cítit lépe. To, co se vám doposud jenom vířilo hlavou, je najednou přehledně sepsané před vámi. Pak ke každému cyklu napište reálné datum, do kdy jej zvládnete dokončit. Již tím jste získaly kontrolu nad všemi akčními cykly ve svém životě,“ tvrdí Pavel Ranc.
Jakmile máte úkoly sepsané, okamžitě je jděte vykonat. Jeden za druhým. Chce po vás něco kolega? Jděte to hned vyřídit. Přišla poštou nějaká nabídka? Rozbalte to, a buď rovnou objednejte, nebo hoďte do koše. Máte plné šuplíky různých nevyřízených materiálů, nabídek, obchodních případů, které jste odložili kdysi na někdy? Vezměte je jeden po druhém a vyřiďte je nebo vyhoďte. K čemu jsou vám v šuplíku? „ Staňte se doslova šílený v dokončování svých akčních cyklů. Buďte tím přímo posedlí,“ radí Pavel Ranc.
Pokud se podnikatel naučí zvládat a řešit všechny akční cykly hned a bez zbytečných prodlev, začne se cítit daleko lépe a pohodověji. A to proto, že denně zvládne daleko více úkolů, než tomu bylo dříve. Ale nejenom to. Najednou zjistí, že má daleko více času na své osobní záležitosti, tedy i na rekreaci a zotavení, na něž se předtím nedostávalo. Stane se pro své okolí vzorem produktivity, aniž by musel jakkoli rapidně zvyšovat svou pracovní výkonnost.

 

Dušan Šrámek