1. Úvod
  2. /
  3. Články v tisku
  4. /
  5. Přijímání lidí nesmí být...
Přednášením a konzultacím v oblasti managementu se věnuji 11 let a kromě problematiky efektivního zorganizování a přesné kontroly práce všech zaměstnanců jedním z nejvíce iskutovaných témat na seminářích bývá způsob jejich výběru jako takový.

Většina z vás si jistě několikrát povzdechla – „schopní lidé jednoduše nejsou“, „lidé se dokáží přetvařovat“ anebo „pracovníci jsou nutnou nákladovou položkou“. Na co tedy při výběru pracovníků dávat největší důraz?

Statistika nade vše

Klíčem k úspěchu by mohla být zásada hodna zlata: „Přijímejte, propouštějte, povyšujte nebo degradujte lidi výhradně na základě jejich produkce a statistik.“ Neboli vybírejte lidi zásadně na základě jejich předchozích výsledků, jejichž prověření věnujte maximální pozornost a důslednost. Kvalitní a výkonní lidé vždy velmi dobře vědí, co bylo dosavadním výsledkem jejich práce bez ohledu na to, zda si povídáte se zkušeným pracantem, nebo s člověkem, který právě ukončil školu. Jinými slovy, při výběru pracovníků věnujte dostatek času a energie tomu, abyste zjistili a následně skutečně prověřili, co daný kandidát ve svém životě doposud vyprodukoval, protože toto by mělo být při finálním rozhodování tím největším závažím na misce vah (všimněte si, že nekladu důraz na to, jaký má člověk věk, pohlaví, kolik má dětí a zda je sportovně založený).

Produktivita – náš cíl

Kritérium produktivity by mělo platit i na výběr samotného personalisty. Jestli je to někdo, kdo se sice neprojevoval jako výkonný pracovník, ale jeví se, že by mohl být dobrým diplomatem, který umí jednat s lidmi, je milý, oblíbený a „lidský“, bude mít tendenci přivést firmu na mizinu, protože bude vybírat lidi sobě podobné. Ve firmě potom udělá většinu práce pár extrémně produktivních jedinců, kteří však brzy přijdou na to, že toto není to, co původně hledali. Když je šéf benevolentní a nedává jasně najevo, že veřejným a jím uznávaným vzorem jsou výkonní pracovníci, a pokud nebude trvat na tom, aby se noví či slabší pracovníci tvrdou prací začali přibližovat těm nadprůměrným, motivace a chuť vítězit se ze skupiny postupně vytratí právě tak jako nadprůměrní lidé.

 Buďte v kontrole důslední

Poučení je tedy jasné – jakmile se po pozitivním prověření dosavadní produktivity rozhodnete kandidáta do vaší skupiny přijmout, mohu vřele doporučit, abyste důrazně trvali na jeho vysoké vytíženosti a denní kontrole jeho produkce od samého začátku. Mnoho firem nejednou nechává prověřovat nové lidi svým nejlepším pracantem, s čímž se můžu plně ztotožnit, protože touto metodou zabráníte, že slabší pracovníci rozkolísají jinak dobře zaběhnutý a fungující tým. Zájem o výsledky neprojevujete jen při výběru, ale i v samotném pracovním procesu. My sami tento základní princip výběru a následného nasazení pracovníků důsledně dodržujeme a pozorování jsou taková, že nejednou k nám přibude nový člověk, který je sice tišší či méně nápadný, ale z kterého se vyklube velmi loajální, produktivní a cenný člověk schopný pracovat v kolektivu. A naopak, úspěšně se nám daří vyhýbat „sympatickým“ lidem v krásném obalu, s titulem a s vysokou schopností se prodat, kteří však celé skupině přinesou jen jedno jediné – narušené vztahy, zvýšené napětí, odchody schopných a šedivé vlasy šéfa, který už přestává věřit, že schopní lidé jsou a personalistiku označuje jako za problém číslo jedna.

 

 

Ing. Rastislav Zachar
výkonný ředitel PERFORMIA, spol. s r. o.