1. Úvod
 2. /
 3. Exec Club
 4. /
 5. Proběhlo první setkání Exec...

U příležitosti prvního společného setkání Exec Club se v brněnském Hotelu SANTON sešlo téměř 40 účastníků. Toto první setkání bylo velmi živé a podle slov účastníků velmi inspirativní. V průběhu celého dne zaznělo 7 příspěvků od majitelů a ředitelů vybraných firem.

Přednášející:

 • Václav Větrovec – majitel společnosti VETOS dveře a zárubně s.r.o., který úspěšně expanduje, mluvil na téma „O financích a jejich disciplíně“
 • Roman Sladký – ředitel společnosti FONS s.r.o., vystoupil s tématem „Jak vize společnosti ovlivňují budoucnost“
 • Juraj Jančina – majitel největší architektonické kanceláře AKJančina, s. r. o. na Slovensku, mluvil na téma „Zmatek a stabilní datum“
 • Adriana Čajkovičová – ředitelka pro expanzi a rozvoj ze společnosti AKJančina, s. r. o., přispěla tématem „Řešení krizových situací při zavádění technologie řízení“
 • Miloš Šubert – majitel společnosti Stavoodbyt systémová centrála s.r.o., mluvil na téma „Cesta od ředitele k majiteli skrz franchisové obchody“
 • Daniel Mrózek – bývalý majitel společnosti Benefit, obchodní a průmyslová spol. s.r.o., vystoupil s tématem „Jak se z majitele stal konzultant“
 • Jiří Kolesík – ředitel společnosti AGRO-Z JL s.r.o., mluvil na téma „Efektivní řešení majitelských otázek“
 • Pavel Mudra – ředitel společnosti ALFA FINANCE, s.r.o., přispěl tématem „Aplikace trojúhelníku ARK – pohovory se zaměstnanci“
 • Rostislav Brodecký – majitel společnosti ALUWIN, s.r.o., mluvil na téma „O vlivu kompetence vedoucích pracovníků“

Jako první vystoupil pan Václav Větrovec, majitel společnosti VETOS dveře a zárubně s.r.o., s příspěvkem zaměřeným na finanční plánování. Ve svém vystoupení se zaměřil na schopnost podnikatelů vytvářet skutečné finanční rezervy a na to, jak mít pod kontrolou všechny výdaje společnosti – od těch velkých investičních až po ty nejmenší, jako jsou například nákupy kancelářských potřeb. „Měl jsem informaci, že ve stavebnictví se nedá dosáhnout vyšší ziskovosti než jsou 4% …“, řekl hned v úvodu svého vystoupení pan Větrovec. Po nastudování kurzů „Etika a přežití firmy“ a „Jak zvýšit zisk pomocí správného finančního plánování“ aplikoval získané informace do praxe a zavedl řadu opatření. Na závěr svého vystoupení pak uvedl: „Dnes, po uzavření roku 2007, můžu říci, že jsme dosáhli ziskovosti téměř 9%. “

Druhým přednášejícím v řadě byl pan Roman Sladký ze společnosti FONS s.r.o. Hovořil o osobních a firemních vizích. Ve svém vystoupení zdůraznil nutnost existence cílů a plánů ve společnosti. Pan Sladký uvedl řadu konkrétních příkladů z jeho firmy, kdy existence či neexistence firemních i osobních vizí velmi výrazně ovlivnila chod jeho společnosti.

Další příspěvek pana Juraje Jančiny ze společnosti AK Jančina – architektonické kanceláře, která patří mezi největší společnosti svého druhu na Slovesku, byl věnován všem majitelům a vrcholovým managerům, kteří hledají úspěšné postupy při řízení svých firem.  Když se pan Jančina před časem rozhodl zefektivnit organizaci a systém sledování výkonnosti svých pracovníků, setkal se s různými úskalími, kterým musel v době zavádění změn čelit. Jeho vystoupení se zaměřilo především na roli managementu firmy, na nutnost udržovat funkční všechny komunikační linie ve společnosti a na nutnost velmi pečlivě etablovat nové komunikační linie, zejména tehdy, pokud lidé ve společnosti měli nesprávně zažité komunikační linie. Varoval před přetrháním vazeb mezi managementem a pracovníky firmy právě v době, kdy se etabluje nová organizace, delegují se nové posty a zodpovědnost. „Právě v tuto chvíli jsem opustil svůj post a lidé byli ještě ve větším zmatku než předtím …“ uvedl pan Jančina.

Na přednášku pana Jančiny navázala jeho kolegyně z firmy slečna Adriana Čajkovičová, která ve společnosti AK Jančina zastává post ředitelky pro expanzi a rozvoj. Ve svém příspěvku se věnovala především tomu, jaké změny v jejich společnosti nastaly v okamžiku aplikace managerských nástrojů a jaké personální dopady na společnost tyto změny měly. Upozornila na hlavní bariéry při aplikaci a představila úspěšné postupy, kterými se při této aplikaci ubírali. Zabývala se různými postoji zaměstnanců společnosti k nově zaváděným věcem, dále popsala situace a řešení jednotlivých případů. Na závěr svého vystoupení představila záměr společnosti kompletně etablovat MAKH – Model of Admin Know How (model nebo také systém, podle kterého se vytvářejí a spravují oragnizace). Jde o velmi ucelený a funkční managerský řídící systém.

Jako další v pořadí vystoupil pan Miloš Šubert za společnosti Stavoodbyt systémová centrála s.r.o. s tématem „Cesta od ředitele k majiteli skrz franchisové obchody“. V rámci svého příspěvku definoval základní pojmy a představil celou problematiku franchisingu v České republice a v zahraničí. Poukázal na hlavní výhody a rizika tohoto typu podnikání a představil strategii, jak aplikovat tento systém podnikání při prodeji stavebního materiálu v České republice. „Vytváříme kompletní organizační know-how, které poskytneme našim klientům …“ uvedl pan Šubert a poté dodal „… do tohoto know-how promítáme managerské postupy a principy administrativní technologie, kterou jsme načerpali právě ze seminářů a kurzů společnosti Business Success.“

Po panu Šubertovi vystoupil pan Daniel Mrózek, konzultant MAKH, který ve svém příspěvku pohovořil o tom, jak se jako úspěšný podnikatel rozhodl pomáhat druhým s expanzí a rozvojem jejich firem. V rámci svého vystoupení popisoval úspěšné akce a aplikace managerských nástrojů ve vlastní firmě v době, kdy aktivně podnikal.

Další vystupujícím byl pan Jiří Kolesík, ředitel společnosti AGRO-Z JL s.r.o., který pohovořil na téma „Efektivní řešení majitelských otázek“. Zdůraznil nutnost vypořádání všech majitelských vztahů ve společnosti a uvedl konkrétní situace z jejich firmy – zejména pak popsal řešení majitelských a managerských otázek v době jejich příchodu do společnosti.

„Včasným pohovorem a následnou akcí jsme zachránili produktivního prodejce.“ Touto větou začal své vystoupení pan Pavel Mudra, ředitel společnosti ALFA FINANCE, s.r.o. „Aplikoval jsme jeden ze základních nástrojů, o kterém jsme již několikrát slyšeli.“ Dále ve svém příspěvku hovořil o schopnosti managera včas rozpoznat pokles výkonnosti pracovníka a současně o jeho schopnosti najít příčinu tohoto poklesu. Zdůraznil, že správná a rychlá akce jim zachránila prodejce, který by pravděpodobně za nějaký čas společnost opustil.

Závěrečný příspěvek patřil majiteli společnosti ALUWIN, s.r.o. – panu Rostislavu Brodeckému, který pohovořil na téma vlivu kompetence vedoucích pracovníků. „Naše benevolence nás téměř dovedla ke krachu společnosti. Velmi jsem se spoléhal na loajalitu jednoho z mých klíčových pracovníků a podcenil jsem jeho kontrolu,“ řekl. Ve své řeči se věnoval otázkám kontroly a kompetentnosti vedoucích pracovníků na jakýchkoliv úrovních ve společnosti. Zdůraznil, že vše začíná již v okamžiku přijímání nebo povyšování personálu, schopnosti rozpoznat silné a slabé stránky a potenciál daného pracovníka. Následná aplikace kontrolních mechanizmů zcela určitě dokáže odhalit jakékoliv slabé místo, které se v budoucnosti může stát velkým nebezpečím pro společnost. „Klíčovým byl pro mě kurz „Základy vedoucího pracovníka“ společnosti Business Success a seminář „Tajemství úspěchu při výběru pracovníků“ od společnosti PERFORMIA,“ dodal.

Přejeme mnoho inspirace u příležitosti některého z dalších klubových setkání.
Váš Exec Club Team