1. Úvod
  2. /
  3. Management blog
  4. /
  5. Proč není práce hotová?

Proč není hotová včas? Proč není provedena dostatečně kvalitně? Proč je nutná taková míra komunikace, vysvětlování a vracení toho, co již mělo být hotové?

Jedním z možných úhlů pohledu na efektivitu práce je schopnost řídit pracovní úsilí, řídit činnost. Samozřejmě to zajímá manažery, ale týká se to každého jednotlivce, ať už je řízen, nebo funguje jako živnostník sám na svůj účet. Jakékoli řízení čehokoli totiž musí probíhat přesně, z bodu A do bodu B. Trasa nemusí být přímá, rovná, ale musí být jasně definováno, kde jsme a kam přesně se chceme dostat. Všichni budeme jistě souhlasit, že loď bez jasně stanoveného cíle nepojede efektivně. Ani nemůže, neboť se nedá řídit. Nebo zkuste říct řidiči přepravní společnosti, aby svým autem jel kamsi na Moravu, bez jasné adresy a času. Myslím, že bude dost rozladěný.

A nyní pojďme do firmy. Každý pracovník ve firmě by měl mít jasně definovaný výstup práce, jasně definovaný výsledek. Pokud člověku jeho vedoucí precizně definuje jeho výsledek práce, velké množství otázek ani nepřijde, nejsou třeba. Samozřejmě, že je pak kontrola snazší, protože každá činnost pracovníka by měla směřovat k výsledku, jakékoli odklonění nebo nesprávně zvolená priorita plněných úkolů jsou snadno identifikovatelné.

A hledisko vedoucího pracovníka, který by měl svého podřízeného řídit? Má svého člověka řídit, ale velká otázka je, směrem do čeho, směrem k čemu má toto řízení a motivování probíhat?

Prakticky řečeno, pokud vašemu specialistovi na marketing nevysvětlíte, že výsledkem jeho práce je poptávka od klienta z určené cílové skupiny, bude utrácet statisíce za kampaně a topit se ve spoustě neefektivních činností. Pokud personalistovi nevysvětlíte, že jeho výsledek práce je přijatý optimální kandidát s ověřenou minulou úspěšnou produkcí, zacvičený, vybavený pracovními pomůckami a dosazený na pracovní pozici, tak vám budou schopní lidé možná stále chybět.

Určitě to není samozřejmě jen o organizování a definování výsledků, jen to je základní stavební kámen. Vždy bude třeba vedení, motivace, určování strategie a udržování týmového ducha a zápalu pro práci, jinými slovy bez dobrých vedoucích se firma neobejde. Vhodnými organizačními opatřeními si firma může nicméně dost ušetřit práci a zvýšit efektivitu. Jinými slovy, přestaňte svým lidem pokládat otázku „Co děláš?“ Tuto otázku přeformulujte na otázku „Co máš už dnes hotovo?“

A když bude odpovědí otázka „A šéfe, co jsem měl mít hotovo?“, skutečně jste se posunuli dopředu, protože už se o své výsledky začíná zajímat i váš podřízený. A o to přece šlo, nebo ne?