1. Úvod
  2. /
  3. Články v tisku
  4. /
  5. Produktivita práce: V čem...

Většina majitelů firem či ředitelů se aspoň občas zabývá otázkou, jak zvýšit produktivitu práce. Člověka nejednou pronásleduje myšlenka, jestli jeho organizace funguje v dostatečných obrátkách. Faktem je, že pokud něco děláte dobře, vždy by se to dalo dělat ještě lépe, rychleji a kvalitněji.

 Zeptejte se nejlepšího světového golfisty, který právě s převahou vyhrál největší turnaj, jestli mohl zahrát ještě lépe. Zasměje se a vyjmenuje vám tucet úderů, které mohl zahrát jinak, dokonce vám bude tvrdit, že v jistém smyslu ty údery i pokazil. Někdo možná namítne, že zvyšování produktivity je nelidské, antisociální a děje se tak v zájmu zisku, kterého je dosahováno přes mrtvoly. Jen málokdo si však uvědomí, že nejvýkonnější člověk zažívá sám pro sebe (mnohými už zapomenutou) kvalitu v životě – hrdost z práva být nejlepším.

Zaujetí prací

Ve skutečnosti otázka produktivity práce má v sobě jedno nečekané kouzlo: vždy se dá udělat něco lépe, a tím nám život nechává prostor pro další růst a nové výzvy. Možná je důvodem umírání právě fakt, že člověk už cítí, že nechce nebo nemůže dále růst. Je to zvláštní, ale člověk je „odsouzený“ k tomu, aby hledal cesty na zlepšení. Pokud ztratí naději v této věci, tak padá opona. Rozhlédněte se okolo sebe, případně se projděte kancelářemi své organizace nebo výrobními halami. Položte si otázku: „Co by mohlo být hotovo dříve?“, „Kde by se dalo dosahovat lepších výsledků?“, „Jak by mohli vaši obchodníci absolvovat více obchodních jednání a přitom ještě mít i vyšší průměrné smlouvy?“

O možnostech zlepšovat produktivitu by se daly psát knihy, nyní chci zaměřit vaši pozornost na několik základních věcí:

1. Výběr lidí, kteří mají dostatečné nasazení v krvi. Pokud najmete takové lidi, tak nemusíte žádat to, co je pro dobře běžící podnik samozřejmé – podávat alespoň základní výkon bez neustálého popohánění. Tajemství spočívá v tom, že byste měli mít většinu pracovníků z kategorie lidí, kteří jsou prací zaujatí. Znamená to, že jim nedělá těžkosti udržet pozornost na tom, co mají dělat. Pokud máte obchodníka, který po skončení jednání ihned uvažuje nad tím, že musí pospíchat na další schůzku, nebo pokud ji nemá, tak ihned telefonuje, aby si ji domluvil, tak jste na dobré cestě. Pokud ale máte prodejce, který poté, co vyřídil jednu obchodní schůzku, už chce pro dnes vše zabalit, tak jste se zmýlili při výběru. Tato logika platí na všechny posty v organizaci.

2. Správné zaučení a nasazení lidí. Jednou z typických chyb ve firmách je to, že přijmou lidi a potom je nechají buď svému osudu, a oni nikdy nepochopí, co se od nich očekává, nebo se jim někdo věnuje, ale nezdůrazňují se nejpodstatnější věci, které vedou k požadované produkci. Noví adepti jsou často zasypáváni hromadou informací, ve kterých se podstatné věci ztratí. Mnohé firmy dávají svým nováčkům příliš dlouhé zkušební období a nikdo nepožaduje, aby prokázali schopnost vyprodukovat něco hodnotného prakticky ihned. Jinak řečeno: firma nedisponuje dostatečně fungujícím postupem pro nasazení člověka, kterého přijala.

3. Hladce fungující průběhy, postupnosti kroků v celé organizaci. Pokud firma nemá efektivní postupy, jasně definované kroky prakticky ve všech oblastech jejího fungování, tak mnohé věci budou fungovat asi tak, jako když pustíte koňský povoz do centra hlavního města ráno v osm.

4. Pochopení práce vedoucího na jakékoli úrovni. Mnoho šéfů si myslí, že jejich práce se točí kolem hašení problémů a kolem administrativních funkcí. Přitom nejdůležitější část práce šéfa je požadovat více produkce, než je představou pracovníků. Dobrý šéf musí dostat z lidí ještě více, než by si jednotlivci dokázali jen pomyslet. Vedoucí musí přivyknout lidi na vysoký výkon a postupně jej dále zvyšovat. Tak, jak miluje svůj tým a byl by ochotný položit život za jakéhokoli člena své posádky, tak se jeho láska k lidem spojuje s obrovskou houževnatostí a neochvějným vyžadováním výsledků.

Problém není v konkurenci…

Je pravdou, že by si vaši lidé měli více vydělávat? Mají pocit, že vydělávají málo? I vy si to myslíte? Pokud tomu tak je, potom čelíte jednomu základnímu problému: s těmi stejnými lidmi byste měli dosahovat ve všech oblastech o mnoho vyšší produkce. Chtělo by to větší nasazení, lepší manažerskou technologii a inteligentní využívání všech příležitostí.

Pamatujte si: vždy se dá udělat něco lépe, rychleji a ve větším množství. Pokud na trhu ztrácíte půdu pod nohama, může to být vinou nedostatečné produktivity práce. Problém není v tom, že je konkurence lepší. Problém je v tom, že jste dovolili ve vlastním týmu pocit, že jste udělali dost.

Rastislav Zachar, majitel

Business Success, spol. s r.o.