1. Úvod
  2. /
  3. Management blog
  4. /
  5. Průzkum odhalil, že šéfové...

Podle průzkumu provedeného společností Management Action Programs (MAP) 32 procent šéfů firem uvedlo, že až polovina jejich nových zaměstnanců nesplňuje očekávání.

Co se týče procesů získávání a výběru personálu, 36 procent šéfů firem uvádí, že výběrovým systémům jejich vlastní firmy nedůvěřují a hodnotí je podprůměrně. K procesu výběru lidí nemají důvěru a nejčastěji to končí tak, že nabírají instinktivně – a tím se otevírá prostor pro nejzhoubnější slabinu při výběru personálu: subjektivitu.

Subjektivita je při získávání a výběru lidí smrtící faktor. Nejenže vede ke špatným rozhodnutím, ale také otevírá prostor pro právní odpovědnost.

 

Lee Froschheiser, ředitel MAP, společnosti poskytující konzultace firmám, říká, že rizikový proces získávání a výběru lidí je velmi závažná věc. Ztráta nového zaměstnance může znamenat pro firmu náklad, jehož výše se může vyšplhat na hodnotu dvou až tří ročních platů daného člověka – jak ve formě vyplacených peněz, tak v nepřímých výdajích – a celkové náklady jsou obvykle ještě mnohem vyšší. 

Průzkum také odhaluje, že šéfové firem se obávají toho, jak dnes současné události mohou ovlivnit potenciál jejich firmy.  Přesto to, co nedává šéfům firem spát, jsou „interní problémy“ jako expanze, jak si udržet zaměstnance a marketing a prodej.

Průzkum také naznačil, že šéfové firem spoléhají při hledání nových zaměstnanců především na doporučení. Další metody, uvedené v pořadí oblíbenosti, jsou: tištěná reklama, online reklama, externí vyhledávací firmy a inzeráty na firemních webových stránkách.

Pracovali jsme již s více než 20 000 firmami po celém světě, a tak jsme ohledně výběru personálu zažili ty stejné slabiny a potíže. Já sám jsem si všiml toho, že ti nejúspěšnější podnikatelé věnují více pozornosti tomu, čemu ji ti ostatní nevěnují: stráví s tím více času a vyčlení si na to více energie, aby přilákali, našli a vybrali top hráče, kteří přinesou firmě viditelnou přidanou hodnotu a kteří pracují na dosažení cílů a účelů stanovených managementem.

 

Ve své knize „Jak z dobré firmy udělat skvělou (Good to Great)“ píše Jim Collins, skvělý autor věnující se tématu byznysu:

„Šéfové, kteří z dobré firmy udělali skvělou, začali transformaci tím, že nejdříve do autobusu nechali nastoupit ty správné lidi (a ty nesprávné vysadili) a pak vyřešili, kam s ním pojedou…“

 

Takže co je hlavní myšlenkou tohoto příběhu?

Tyto věty už jsem opakoval minimálně 500krát, protože v tom tkví podstata a jednoduchost úspěchu při výběru personálu! Pokud chcete expandovat rychleji a silněji, musíte aplikovat tyto základní principy:

  • Každý majitel firmy a ředitel by měl vědět, že schopnost, kterou se odlišují úspěšní podnikatelé od těch ostatních, je schopnost být špičkovým recruiterem.
  • Když šéf firmy proces získávání a výběru personálu deleguje, neznamená to, že by o něm neměl všechno vědět. Konec konců jsou to peníze vaší firmy, které recruiter promrhá, když při získávání a výběru zaměstnanců udělá chybu. Chyby způsobené lidským faktorem jsou pro přežití malé firmy ty nejnákladnější a nejzhoubnější. Pokud chcete mít nad vašimi financemi a ziskovostí stále pevnou kontrolu, začněte tímto bodem!
  • Získávání a výběr personálu je marketing! V rámci vašich procesů získávání a výběru personálu musíte používat (nová) pravidla marketingu. Od manažera lidských zdrojů to můžete očekávat jen velmi zřídkakdy. Chytří recruiteři využívají šéfy svých firem k tomu, aby jim pomohli přilákat dobré lidi. Podívejte se na poslední reklamy leteckých společností – právě šéfové firem, nikoli herci, sdělují to, o co jim jde.
  • Lidé pracují pro lidi – NE pro firmy. I když máte tisíce zaměstnanců, ti nejlepší z nich pracují a pokračují dál ve své práci, protože mají respekt ke svému šéfovi a někdy proto, že ho obdivují. V malé firmě jste nejvyšším šéfem vy. A tuto citlivou stránku vůdčích schopností mnoho šéfů firem bohužel často přehlíží. Zajistěte, aby žadatelé o práci, kteří přicházejí na pohovor, měli možnost vám alespoň podat ruku. Protože nakonec oni rozhodnou, KOMU (ne čemu) věnují polovinu svého života.
  • Věnujte více času „shánění“ dobrých lidí. Jako majitel firmy si vytvořte osobní image podnikatele, který si je dobře vědom toho, že expanze závisí hlavně na lidech – nejen na skvělých myšlenkách či dokonce na skvělých produktech. Buďte člověkem orientovaným na lidi!

 

 

Patrick Valtin

Autor No-Fail Hiring

 


S Patrickem Valtinem jsme na podzim 2017 připravili i speciální akci.
Chcete-li být zaměstnavatelem, jehož nabídka práce se neodmítá, pak neváhejte a pojďte si pro více informací…