1. Úvod
  2. /
  3. Exec Club
  4. /
  5. První Exec Club v...

V Praze se dne 9. února 2011 opět sešli klienti, aby si vzájemně vyměnili své zkušenosti s aplikací manažerské administrativní technologie, kterou získali na seminářích a kurzech firmy Business Success, spol. s r.o. . Účastníci zde jako vždy získali mnoho nových podnětů pro řešení pracovních záležitostí ve svých firmách.

Jako první vystoupila se svým příspěvkem o expanzi obchodních výsledků plánováním podproduktů a používáním statistik paní Martina Kocábová, jednatelka společnosti PAS s.r.o. Předvedla účastníkům jaké konkrétní nástroje používá v řízení obchodních zástupců a jak se projevilo zavedení statistik podproduktů a jejich plánování na celkových výsledcích prodeje firmy. Bylo velmi inspirující, když porovnala nasazení pracovníků své firmy, kterého se podařilo dosáhnout právě definováním produktů a jejich precizní kontrolou, s úrovní nasazení pracovníků jiných firem ve stejné branži. Dále ukázala velmi praktický přístup firmy k analýze propagačních aktivit a vyhodnocení jejich úspěšnosti.

Dalším vystupujícím byl Ing. Jiří Vejmělek ze společnosti AGRIPOS Rakovník, spol. s r.o., který hovořil o vztazích vedení firmy se zaměstnanci. Ukázal na konkrétním případu své firmy, že i v malém kolektivu je nutné udržet nasazení a disciplínu a nesouhlasit s postojem „Nejde to“. Právě díky jednozančnému vyžadování výsledků firma roste a daří se jí.

Třetím vystupujícím byl Pavel Ranc z Business Success, který hovořil o vazbě mezi zodpovědností zaměstnanců a administrativními nástroji pro řízení firmy. Poukázal na to, že nestačí pouhé zavedení struktury firmy, popisů práce, ale že je třeba tyto nástroje aktivně využívat, aby přinášely výsledky, které od nich firma očekává, tedy větší efektivitu v produkci, lepší komunikaci a jednoznačné přidělení zodpovědností za konkrétní úkoly. Dále hovořil o provádění inspekce pracovního místa, na kterém pracovník nemá požadované výsledky a jak se přesvědčit o tom, co je skutečným důvodem neprodukce.

Hodnocení účastníků

Zopakování již absolvovaných seminářů, příklady jak zavést a aplikovat nasbírané vědomosti do společnosti.
D.K., Carl Stahl & spol., s.r.o.

Určitě užitečně strávený čas s příjemnými a schopnými lidmi.
E.M., ALFA SOFTWARE, s.r.o.

Je úžasné vidět, jak postupy fungují, když se používají tak, jak mají.
J.K., 100MEGA Distribution, s.r.o.

Přejeme mnoho inspirace a těšíme se na další setkání s vámi na Exec Clubu.
Váš Exec Club Team