1. Úvod
  2. /
  3. Exec Club
  4. /
  5. První pražský Exec Club...

A věřte nebo ne, po všech stránkách… Na Exec Club v Praze, který se konal v úterý 17. února 2009, přišlo více jak 50 klientů a kromě dvou přednášejících z řad klientů an něm vystoupili ještě dva speciální hosté.

A kdože to tedy na setkání podnikatelů vystoupil?

Jan Kyselý z firmy TEDOM – VKS s.r.o., který pohovořil o zkušenostech z oblasti zavádění Klobouků – popisů pracovních míst.

Petr Havel ze společnosti ZEPTER INTERNATIONAL s.r.o., který dal přítomným klubu 10 TIPŮ – co, jak a proč zavést.

Po vystoupení pana Petra Havla byl na klubu přivítán pan Milan Zeidler ze společnosti STARLUX, s.r.o., jeden ze dvou výjimečných hostů tohoto odpoledne, aby mu mohl být, jako prvnímu absolventovi akreditovaného dlouhodobého studijního programu “Kompetentní manažer“, slavnostně předán certifikát. Certifikát mu osobně předal Martin Kolenička, ED Business Success pro ČR a SR.

Po slavnostním převzetí certifikátu pan Milan Zeidler přiblížil účastníkům klubu, jaký je rozdíl mezi studiem našich služeb “náhodným výběrem” a “systematickým přístupem”.

Poslední přednášející byl „druhý“ ze dvou výjimečných hostů tohoto odpoledne paní Jana Bobošíková, poslankyně Evropského parlamentu, která dala všem zúčastněným nové úhly pohledu na možnosti čerpání EU fondů a na Lisabonskou smlouvu… Děkujeme!

Přejeme mnoho inspirace u příležitosti některého z dalších klubových setkání.
Váš Exec Club Team