1. Úvod
  2. /
  3. Exec Club
  4. /
  5. První setkání Exec Club...

Dne 13. listopadu 2008 proběhlo v plzeňském „Éčku“ první setkání klubu podnikatelů – Exec Club. Setkání se zúčastnilo 16 manažerů a majitelů firem.

Pan Jiří Hemerle, majitel firmy Hemerle Flowers s.r.o., hovořil o expanzi firmy díky zavedení a důslednému používání manažerských nástrojů, a také o vlivu měření produkce na etiku a produktivitu kolektivu.

Druhým přednášejícím byl pan Jiří Cimpel, obchodní manager společnosti ALFA Finance, s.r.o., který se s námi přijel podělit o své praktické zkušenosti s výběrem personálu, používáním statistik a kondic, dále pak s plánováním produkce a expanzí prodejního týmu.

Poslední přednášející Mgr. Martin Kolenička, výkonný ředitel společnosti Business Success, spol. s r.o., objasnil vliv základního účelu firmy na atmosféru mezi spolupracovníky uvnitř firmy, na jejich produkci a na vztahy s klienty.

Přejeme mnoho inspirace u příležitosti některého z dalších klubových setkání.
Váš Exec Club Team