1. Úvod
  2. /
  3. Reference
  4. /
  5. Ing. Pavel Pubec
Ing. Pavel Pubec

Ing. Pavel Pubec

majitel firmy REALITNÍ KANCELÁŘ PUBEC s.r.o.

VĚC: Referenční dopis ke spolupráci se společností Business Success

Vážení,

první školení od společnosti Business Success proběhlo v červnu 1995 a navazovalo na základní systém organizace firmy převzatý od švýcarské společnosti. Tento systém byl úspěšně aplikován v naší firmě a měl zásadní vliv na její růst od r. 1992.

Teprve od r. 2003 dochází k velice úzké spolupráci s Business Success nejen na úrovni majitele a ředitele v jedné osobě, ale postupně byl systém vzdělávání přenesen na celý tým firmy. Do současné doby se z Realitní kanceláře Pubec vzdělávalo cca 25 pracovníků, kteří se celkem zúčastnili školení v rozsahu 188 dnů. Přestože investice do tohoto vzdělávání překročila 1,2 mil. Kč, tato částka se zcela nepochybně vrátila.

Dovolil bych si jen pár osobních poznatků k úspěšnému používání tohoto systému vzdělávání.

1, Základní předpoklad je, že se s tímto systémem seznámí vedoucí pracovníci (majitel, ředitel) a že mu věří, že jej sami používají, jsou vzorem pro ostatní a ty ostatní přesvědčí.

2, Není důležité množství poznatků získaných na školení, ale množství poznatků uvedených do praxe a důslednost jejich aplikace ve firmě.

3, Je důležité dělat postupné, byť malé kroky, nechtít zvládnout hned vše a najednou, z toho se lze také „zbláznit“, nesmí se však přestat.

4, V praxi jsem se přesvědčil, že jen já a „každý člověk je štěstí svého strůjcem“, nikdo jiný.

S pozdravem,

Ing. Pavel Pubec

majitel firmy