Miroslav Zubr

Miroslav Zubr

Baumüller Brno s. r. o

Byly to pro mne 2 dny naplněné tvrdou prací.
Mohl jsem v klidu po 2 dny aplikovat své dosavadní zkušenosti a konfrontovat je se studijními materiály. Získal jsem jiný pohled na některé věci v rámci vedení firmy.
Nabyté poznatky z kurzu „Management podle statistik“ budu aplikovat ihned v naší firmě.