1. Úvod
  2. /
  3. Reference
  4. /
  5. Tomáš Bůbela
Tomáš Bůbela

Tomáš Bůbela

ELCOM, a.s.

Motivační seminář pro vedoucí pracovníky“ mi pomohl odhalit problémy a potíže, se kterými jsem se v práci setkával, dal mi návod na jejich řešení a úplně mě „nakopnul“ do další práce.

Jedna z nejdůležitějších věcí, kterou jsem zavedl do fungování firmy, bylo zorganizování mého oddělení, což je samostatná divize firmy. Zpočátku naše divize měla jen několik lidí, kde každý zastával svůj pracovní post, který se nepřekrýval s posty ostatních. Postupem času, kdy lidí přibývalo, se začala projevovat tendence, že si každý dělal práci po svém, chyběl nám jednotný systém a nebylo jednoduché zaučit nové pracovníky. V současné době máme velkou část našich činností práci popsanou interními směrnicemi a předpisy, máme zavedená jednoznačná pravidla a pracovní postupy. K dokonalosti toho ještě hodně zbývá, ale myslím si, že já i moji kolegové vnímáme naše probíhající procesy jako cestu k dalšímu zlepšování firmy i nás samotných.

Jako jednoznačný přínos, který bylo možné vyčíslit i finančně je, že se mi díky získaným znalostem podařilo udržet ve firmě několik mých kolegů, kteří byli podobně demotivovaní jako kdysi já. Nejen, že jsem pomohl jim samotným, ale nemuseli jsme shánět nové zaměstnance, a draze a dlouze je zaškolovat, než by se dostali na potřebnou úroveň znalostí a zkušeností.