1. Úvod
  2. /
  3. Marketing blog
  4. /
  5. Síla Internet marketingu!

Internet je nejrychleji se rozvíjející médium dnešní doby. Jednoduše proto, že na internetu čím dál tím více lidí tráví více svého času. Když chtějí lidé aktuální informace, hledají nějakou zprávu, když si chtějí ověřit Váš produkt či službu, půjdou na internet. V České republice tráví lidé na internetu téměř 30 hodin měsíčně, což jsou 4 pracovní dny. (Zdroj: NetMonitor 2012)Protože internet je nejsledovanějším médiem, přizpůsobují se tomu i České firmy, bez ohledu na to, jaká je jejich oblast podnikání a zda je to firma o pěti lidech nebo velká firma typu Coca-Cola.

E-mail a Internet marketing je čím dál tím více využívanou technologií pro oslovení nových potenciálních klientů a udržení komunikace s klienty stávajícími s cílem zpropagovat a prodat výrobky či služby dané firmy.
Komunikace je pro firmu klíčovou záležitostí. Co to ale znamená komunikace? Firmy často dělají tu chybu, že posílají jedno promo za druhým, což vede pouze k tomu, že se jim zákazníci začnou odhlašovat z mailing listu. Toto je posílání bezúčelných zpráv a zahlcování lidí, pro ně nedůležitými informacemi. Lidé Vám budou věřit a budou se obracet k Vaší firmě pouze tehdy, pokud Vaše komunikace k nim bude hodnotná a bude jim prospěšná.
My v Business Success jsme pro Vás připravili sérii „99 tipů pro úspěšný E-mail marketing“. Série obsahuje rady, které Vám pomohou odhalit to, co v E-mail marketingu určitě není žádoucí a naopak, na co byste měli svou pozornost zaměřit. Když tyto tipy použijete, nejen že zefektivníte komunikaci směrem k Vašim klientům, ale získáte klienty nové a navýšíte své příjmy.