1. Úvod
  2. /
  3. Management blog
  4. /
  5. Síla pravdy

Povězme si něco o vztahu pravdy a vůdcovství. Tyto dvě věci by měly tvořit nerozlučnou dvojici. Všimněte si, že lidé důvěřují takovému lídrovi, o kterém si vytvoří představu, že má pravdu. Přežití skupiny, firmy i celého národa závisí na tom, zda si zvolí někoho, kdo má dost moudrosti, kuráže a dobromyslného záměru, aby je vedl k prosperitě a dobrému životu.

V managementu se pravda pozná podle toho, že funguje. Pokud objevíte postup, který je úspěšný a dá se použít, pak uděláte nejlépe, když se toho budete držet. I automobilový závodník se snaží najít na okruhu nejlepší způsob, jak ho projet co nejrychleji. Nájezdová rychlost do zatáček, správné načasování brzdění, ideální stopa, hmotnost paliva v nádrži, pneumatiky, atd., to všechno se projeví ve výsledném čase. Když zajede rekordní kolo, tak to bylo největší přiblížení se k pravdě, jaké mohl dosáhnout.

Světový rekord v běhu ukazuje také na něco, co fungovalo. Trénink, psychické a tělesné rozpoložení běžce, obuv, dráha, vítr, lékařská péče… tohle všechno sehrává roli. Když k tělesným předpokladům a talentu připočítáme tréninkové postupy, ochotu tvrdě pracovat, práci celého realizačního týmu, pak je možné dosáhnout skvělý výsledek.

Stejně je to i s výsledky v golfu. Kdo dokáže použít nejlepší postupy v přípravě, dokáže se vyrovnat s tlakem na psychiku, dobře nastuduje hřiště, vezme do úvahy počasí, je perfektně sžitý s holemi, ten pak používá něco, co funguje. Pravda je jednoduše na jeho straně. Tady jsme u dalšího aspektu pravdy – míč leží tam, kam jste jej hodili. Můžete se vymlouvat, jak chcete, leží tam, kam jste jej kopli. Je tam, kde je a to je pravda.

Nejlepší manažeři, vůdcové neustále hledají pravdu, protože když mají pravdu, potom mají i úspěch. Pak pravdu musí bránit, protože mezi špatné stránky lidské povahy patří i pozměňování fungujících věcí. Pokud střelec trefil do terče čtyři desítky za sebou, pak je jeho postup založený na pravdě. Dělej to přesně takto a bude desítka. Pokud následuje zásah osmičky, co se vlastně stalo? Mohlo to být mnoho věcí, ale jedno víme jistě: NEZOPAKOVAL to, co dělal předtím. Pozměňování funkčních věcí je u mnohých lidí nutkavé. Je to destruktivní věc. Lidé místo toho, aby si dali práci s tím, že zformulují funkční princip a potom se ho drží zuby nehty, raději zkoušejí všechno možné. Pak jsou na konci v takovém zmatku, že už nevědí, co je dobré a co zlé. Přitom někdy se stačí ohlédnout zpět a zjistit, co byly hlavní faktory úspěchu.

Pravda je ve skutečnosti nenápadná, ale velmi vznešená dáma. Nikdy se nenabízí sama, je třeba se o ni ucházet a hledat ji. Když vítězí pravda, umírají lži. Paradoxem je, že vlastně i lež potřebuje na svoji existenci pravdu. Abyste mohli lhát, nejdřív musela být pravda, bylo to, jak bylo. Až potom jste to mohli překroutit. Hledejte pravdu takovou, jaká byla. Až ji najdete, lži se rozplynou jako ranní mlha.

Manažer proto musí používat dobře definované produkty a správně je měřit na grafech. Pokud je trend grafu dobrý, pak má pravdu anebo se k ní blíží. V tomto je pravda nemilosrdná.

Je to tak, jak to je.