1. Úvod
  2. /
  3. Management blog
  4. /
  5. Stabilita stávajících zaměstnanců a...

To je stále aktuální téma pro řadu personalistů a šéfů firem. Již nějakou dobu však můžeme pozorovat, že ti, kteří do firem přichází a patří do generace tzv.“mileniálů“, tedy těch narozených v 90. letech minulého století, mají od zaměstnavatele jiná očekávání, než tomu bylo „zvykem“ u zaměstnanců věkově starších.

Odhady říkají, že v roce 2025 budou zaměstnanci narození po roce 1990 tvořit více než 75% všech zaměstnanců ve firmách. Proto ten, kdo nejdříve porozumí požadavkům nastupující generace zaměstnanců, bude schopen lépe nabírat a rozvíjet mladé talenty pro budoucnost.

Jak se „nová“ generace zaměstnanců dívá na své zaměstnání a jaké mají vůbec priority? Je možné jejich očekávání naplnit a sladit s aktuálními možnostmi firem? Otázky, které trochu „trápí“ nejednoho personalistu.

Co tedy potřebujete vědět a jaké požadavky mileniálů můžete očekávat?

 

Klíčová je flexibilita

Požadavek pevné pracovní doby bude spíše výjimkou, než pravidlem. Moderní technologie postupně dělají z modelu pevné pracovní doby přežitek, a to pro všechny generace zaměstnanců. Jdeme z práce domů a stále pracujeme. Pracovní emaily stále chodí i po skončení pracovní doby. Pokud již reprezentujeme nějakou firmu, našemu okolí je jedno, v kteroukoliv denní hodinu. Proto již v současné době firmy, které si to mohou dovolit, dávají možnost využívat volnou pracovní dobu. Mileniálové chtějí změnu jednoduše proto, že nechtějí pracovat ve stejných podmínkách, jako museli jejich rodiče. Nové technologie, virtuální kanceláře a možnost pracovat odkudkoliv, vede přirozeně mnoho firem k vytváření flexibilních pracovních možností. Nejen proto, že to mladí zaměstnanci požadují, ale především proto, že to dává smysl i z pohledu fungování firmy.

Možnost přístupu na sociální sítě

Na základě průzkumů společnosti CISCO vyšlo najevo, že mileniálové nechtějí akceptovat pracovní místo, odkud se nemohou připojit na Facebook.  Více než polovina z nich upřednostňuje přístup na sociální sítě, před vyšším finančním ohodnocením nabízené práce. Navíc, více než polovina říká, že internet je nedílnou součástí jejich života. Chtějí být ve spojení nejen se svými spolupracovníky, ale i s přáteli a rodinou a to v průběhu celého dne. Ačkoliv některé firmy zakazují sociální média v práci, jiné firmy se k tomu staví tak, že stejně jako zaměstnanci, je využívají profesionálně.

Peníze nejsou všechno

Volnost v práci, má pro mileniály větší hodnotu, než peníze. Více než třetina mileniálů je ochotná se vzdát části příjmu, pokud by tím získala větší svobodu v práci. Flexibilita je motivuje k větší produktivitě v práci a loajalitě vůči zaměstnavateli, protože vnímají, že jsou respektovaní. Zaměstnavatel, který umožňuje více volné pracovní prostředí, zároveň ukazuje, že chápe nové potřeby zaměstnance, což je dobrý signál pro budoucnost firmy i lidí v ní. Téměř 70% z těch, kteří hledají novou práci, si vybírají takovou, která nenabízí vyšší plat, ale dobré pracovní prostředí. Toto je již dávno známo. Personalisté vědí, že pracovní prostředí je stále důležitější, než nabízená mzda. Pro výběr nové pozice, peníze jsou až čtvrté v důležitosti za volnosti v práci, přátelském prostředí a vyváženosti mezi prací a volným časem.

 

Moderní technologie jsou důležité

Mileniálové jsou obzvláště citliví na sounáležitost firmy s vyspělými technologiemi. A první dojem o vaší firmě když zvažují, zda mají k vám jít na pohovor, si udělají dávno před tím, než k vám pošlou životopis. Více než 90 % uchazečů si prověří firmu na internetu, webových stránkách a sociálních sítích. A pokud jste na internetu „neviditelní“, většina z nich se nebude obtěžovat životopis zaslat. Proto nezapomínejte, že nábor je marketing. Pokud chcete přilákat hodně dobrých zájemců o práci ve vaší firmě, musíte rozumět tomu, co většina z nich hledá. Využití specifických klíčových slov ve vašich inzerátech, vaše viditelnost na internetu, rozmanité výhody, které poskytujete, nabízíte novým zaměstnancům, to vše rozhoduje o tom, zda vůbec a kolik dobrých, mladých lidí projeví zájem o vaši firmu.


AKCE PRO VÁS: 11. BŘEZNA 2019 V PRAZE >> SETKÁNÍ PODNIKATELŮ „EXEC CLUB“

tentokráte na téma „MEZIGENERAČNÍ VZTAHY VE FIRMĚ. Problém nebo příležitost?