Síla „černého koně“ sociálních sítí je jeho profesionalizace. Silné a slabé vazby – co to vlastně je? Facebook posiluje tzv. silné vazby. Tyto vazby jsou tvořeny (zjednodušeně řečeno) kamarády, lidmi, se kterými máme úzký vztah už v...