1. Úvod
  2. /
  3. Management blog
  4. /
  5. Svátek práce – ano...

Hovořil jsem s jedním podnikatelem o jeho názoru na První Máj jako na Svátek práce. Čekal jsem od něho standardní remcání podnikatele na nesmyslné státní svátky, které podporují akorát ty lenivé. Bylo tomu jinak, jeho postoj mě skutečně zaujal.

Pověděl mi: „První Máj jako myšlenka svátku práce není špatná věc. Že to sklouzlo někam, kam možná nemělo, to je věc jiná. U nás princip svátku práce ctíme a přináší nám to ovoce.“ Přiznám se, že takovou odpověď jsem nečekal a zeptal jsem se ho, co tím přesně myslí.

Fabrika jede

Odpověděl mi: „Podívejte se. S našimi lidmi se vidíme každý den. Vždy ráno o sedmé spustíme stroje, odstartujeme výrobu a vrháme se do poctivé práce, kterou nikdo z nás neoklame. Ve fabrice jsme prioritně proto, abychom zvládali termíny, výkony, každý den zpracovali předepsané množství materiálu a tím zabezpečili přežití firmy, a našich rodin. Není to vždy jednoduché. Někdy je to skutečně tvrdý a poctivý boj s materiálem, s neočekávanými situacemi, někdy i s vlastními kolegy. Je to zkrátka život samotný, se všemi jeho aspekty. A ne vždy je v práci čas na přátelské diskuze.“

A potom pokračoval: „Takto to je. A proto jsem přesvědčený o tom, že je potřebné se alespoň jednou do roka spolu sejít ne kvůli tomu, abychom generovali hodnoty, ale kvůli tomu, abychom se prostě setkali a pobavili se. Ne jako majitel, řiditel, mistr, svářeč či účetní, ale jako jedna rodina, kterou spojuje pracovní snažení a živobytí. Toto je naše vzájemné potvrzení, že se kvalitně produkujeme, toto je naše oslava práce. Poděkujeme si navzájem a potom se při hudbě a jiných aktivitách bavíme. Lidé to hodně oceňují.“

Řízení produkce

Řízení tohoto podnikatele je velmi inspirativní. Jedna věc je, že přivádí své lidi k efektivní produkci. To je jeho prvořadou úlohou a to je dnes dosáhováno mnoha šéfy. Druhá věc je, že společně tráveným časem potírá až historické třídní rozdíly mezi šéfem a podřízeným. Vedoucí v jeho firmě jsou povinni řídit své lidi s porozuměním a láskou, nevyvyšovat se. Podřízení jsou zase zavázáni respektem, pracovitostí a úctou ke svým vedoucím. Takto to mají uvedeno ve firemním kodexu. A třetí hodně zajímavá věc je, že těmito akcemi vytváří hodnotný postoj lidí k práci jako komoditě. Kdo z nich předtím skutečně oslavoval práci tak, že oslavovat chtěl a byl si vědom toho, že si oslavu za odvedenou práci vážně zaslouží?

Zeptal jsem se ho ještě na to, jakou mají ve firmě fluktuaci. Odpověď asi dokážeme předpovědět i sami. Minimální. Protože v této firmě je čest a hrdost na dobře vykonanou práci neustále podporovaná a stala se samozřejmou součástí jejího každodenního života.