1. Úvod
 2. /
 3. Management blog
 4. /
 5. Tipy pro váš úspěch:...

 

jak něco vybudovat_tipy pro váš úspěch_business success_02

Nezáleží na tom, co se stane s ekonomikou, váš úspěch závisí na vaší schopnosti poskytovat službu, předmět nebo úkon, který chtějí ostatní. Platí vám za tuto produkci, takže si můžete koupit jídlo, přístřeší a tak dále. Pojďme nazývat tuto službu, objekt nebo úkon vaším produktem.

Čím více cenný je váš produkt, tím více budete vydělávat. Například úspěšná operace srdce je produkt, který vydělá víc peněz, než si nechat zaplatit vyčištění bazénu. A ručně vyrobený mahagonový stůl je produkt, který stojí více než nabílená zeď.

Ale co když nemůžete určitého produktu dosáhnout? Co dělat, jestliže prodejce automobilů nemůže prodat auto? Co má udělat advokát, který nemůže vyhrát žádné spory? A jak se má zachovat učitel, jehož studenti nemohou uplatnit to, co je naučil?

Řešení najdete v tomto článku. Můžete vyprodukovat cokoliv. . . pokud umíte vyprodukovat menší produkty, nebo jak my říkáme podprodukty tohoto produktu.

Podprodukty

Věci jsou vyráběny v několika po sobě jdoucích krocích a podprodukty jsou ty, které vedou ke konečnému hodnotnému produktu. Jinými slovy tím, že dosáhnete mnoha konkrétních menších produktů, můžete dosáhnout hodnotného konečného produktu.“ L. Ron Hubbard

Například zedník, který pracuje sám na sebe, se rozhodl, že jeho produkty jsou: „Dokončené cihlové zdi, které překračují požadavky na odolnost a kvalitu za slušnou cenu, ze které má přiměřený zisk.“

Jaké jsou podprodukty, které přispívají k tomuto produktu? Zedník potřebuje cihly, zákazníky, projekty, design, nabídku a tak dále. Níže je uveden seznam jeho deseti podproduktů:

 1. Zedník si najde zákazníka, který poptává výstavbu zdi.
 2. Zedník dostane od zákazníka seznam požadavků.
 3. Zedník vypracuje seznam obsahující cenu nákladů a navržený design.
 4. Zedník prezentuje cenu a design zákazníkovi.
 5. Zákazník souhlasí s návrhem a souhlasí se zaplacením poplatku.
 6. Zedník dostane cihly a cement.
 7. Zedník zpracuje projekt.
 8. Zákazník schválí práci.
 9. Zedník dostane zaplaceno.
 10. Zedník uhradí náklady a končí se ziskem.

Některé produkty mohou mít méně než deset podproduktů, jako například při výrobě velkého hamburgeru nebo v případě nového kadeřnického sestřihu. Produkty jako je právní smlouva nebo design webových stránek, ale vyžadují i stovky podproduktů. A při konstrukci velkého letadla se dokonce může jednat o výrobu i milionů podproduktů.

Pět způsobů, jak využít váš seznam podproduktů

 1. Můžete snadno zjistit, proč nevyděláváte dostatek peněz. Stačí zkontrolovat váš seznam a najít krok, který jste přeskočili. V případě, že zedník nezajde za zákazníkem, aby mu schválil návrh designu nebo poplatek, nemusí nakonec dostat zaplaceno.
 2. Můžete zjistit, proč vaše výrobky nejsou úspěšné. Pokud odvedete špatnou práci na některém z podproduktů, může se vám stát, že konečný produkt nebude kvalitní. Například, pokud si zedník správně nevypočítá náklady, může přijít o peníze za práci.
 3. Můžete použít váš seznam podproduktů jako rutinní postup. Jestliže zedník skáče z položky na položku a nedosáhne žádného podproduktu, stráví tím ve finále více času, za který nedostane zaplaceno.
 4. Jestliže máte problémy s vaší prací nebo podnikáním, měli byste si zaktualizovat seznam na vaše podprodukty a projít kroky, které jste neudělali správně. Například zedník si uvědomil, že příčina toho, že zkrachoval je, že vynechal hned první krok. Nezískal nové zákazníky.
 5. Pomocí jediného konceptu tak můžete spravovat projekt nebo někomu s projektem poradit. Například zedník může využít svého seznamu, aby dohlížel na práci mnoha dalších zedníků. Mohl by se z něj stát dokonce obchodní konzultant zednických prací.

Cvičení

 1. Jaký je váš produkt? Jakou službu nebo jaký úkon poskytujete? Kolik vám za něj lidé zaplatí? Napište si to na papír. 
 2. Jaké jsou podprodukty, které vedly k dosažení tohoto produktu? Zajistěte, aby byl seznam úplný a ve správném pořadí. 
 3. Přeskakujete některý z těchto podproduktů? Existuje něco, co by se na nich dalo vylepšit? 
 4. Snažte se zvýšit počet vašich produktů a jejich kvalitu tím, že dokončíte všechny podprodukty.

Jestliže se vám ani nyní nepodaří získat konečný produkt podle vaší vize, je to buď tím, že musíte váš seznam změnit/zlepšit nebo nezískáváte správné podprodukty. Zjistěte, kde je příčina a napravte to.

 

Vytvořením seznamu podproduktů a pečlivým získáním každého podproduktu, se vám podaří získat konečný produkt přesně podle vašich představ.