1. Úvod
  2. /
  3. Management blog
  4. /
  5. Trénink dělá mistra!

Milí klienti, přátelé,

po vzdělávacích akcích je člověk nejednou nastartovaný, motivovaný, ale pokud se nedonutí dané věci vyzkoušet, aplikovat, efekt ze vzdělávání je zbytečně menší, než jaký by mohl být. Je to proto, neboť každá nová znalost, práce či úkon mohou a mají být trénovány, procvičovány do té míry, kdy už nebudete přemýšlet co máte dělat, ale děláte to úplně automaticky, bez rozmýšlení. Pokud někdo není na svoji práci, na úkony s ní spojené aktivně vytrénovaný, bude se cítit nejistý, bude měkký a nespolehlivý. Rozdíl mezi špičkovým světovým virtuózem a virtuózem na úrovni krajiny je podle statistik v jednom jediném – ten světový natrénoval o 40 % hodin více než ten lokální.
Talent, vrozené vlohy a podobné parametry jsou z větší míry praxí získanou neustálým procvičováním.
Moje rada pro Vás: Napište si jména třech lidí, kde cítíte, že to není podle Vašich představ. Potom se podívejte, co konkrétně jim nejde od ruky. Definujte pro ně dril či postup, jak by danou věc mohli skutečně procvičovat a osobně zabezpečte, aby to skutečně procvičovali. Uvidíte sami. Velká většina problémů s lidmi není o tom, že nechtějí, ale o tom, že nevědí (neumějí).

S pozdravem,
Ing. Rastislav Zachar