1. Úvod
  2. /
  3. Management blog
  4. /
  5. Úloha výběru lidí „na...

Více jako kdykoliv předtím je jasné, že mnohá negativa takzvané hospodářské krize vyplývala výhradně ze „skupinových souhlasů“. Lidé masově souhlasili s tím, že přijdou těžké časy, byli opatrní při nákupech, a i když mnozí z nich neutrpěli žádný pokles příjmů, přiškrtili výdaje a uskromnili se. To vedlo k ještě horšímu odbytu na trhu a tento bludný kruh všechno zhoršoval.

Nyní nastal čas, kdy firmy i obyvatelstvo pochytily pozitivní očekávání a skutečně se v mnohých odvětvích začaly grafy výkonů zvedat nahoru. Je více práce, odbyt stoupá a lidi zaplavil mírný optimismus. Přichází nový souhlas, že krize pomalu končí.

Ve většině firem vám však řeknou, že na dosažení slušných výsledků se musí pracovat mnohem tvrději, než předtím. Počet setkání na uzavření obchodu je zpravidla vyšší, není neobvyklé, že na získání kontaktu je potřeba udělat třikrát více nabídek, než v roce 2007. Zákazníci jsou nároční a i produkční personál zažívá přitvrzení norem a pracovních podmínek.

Podniky jsou opatrné a zvyšují produkci požadováním vyšších výkonů od existujících pracovníků. Toto je koneckonců rozumný postoj a můžeme pozorovat, že lidé si dnes více váží možnosti pracovat.

Ať už je opatrnost při výběru lidí jakákoliv, i tak to vypadá, že už nebude možné zvládat objem rostoucích objednávek jinak, než přijímáním nových lidí.

Tady jsme u vážného fenoménu. Firmy budou více než kdykoliv předtím požadovat, aby k nim do zaměstnání přicházeli co nejvýkonnější lidé. V dnešní době, kdy je třeba dřít, aby se vydělaly peníze, si nemůžou dovolit zaměstnat lidi, kteří neumějí tvrdě pracovat.

Přišel čas pracantů, dříčů, a producentů. Více jako kdykoliv předtím je nutné zjistit, zda uchazeči o práci chápou, že výsledkem snažení a činnosti je nějaký produkt. A je potřeba zkontrolovat i to, jestli měl dotyčný v minulosti skutečně dobré výsledky. Schopnost odhalit, jestli zájemce o zaměstnání dosahoval v minulosti dobré výsledky, bude mít v nejbližším období cenu zlata.Tento princip je obecně platný, ale na rozdíl od minulosti, kdy byly firmy vděčné, že alespoň někoho na práci sehnaly a byly náchylné na nezdravé kompromisy, nyní si budou o mnoho více uvědomovat, že není jedno, koho budou najímat.

A to je dobře. Běžný člověk by měl vědět, že normální je požadovat i nabízet (a dosahovat) individuální výkon.

Bez práce nejsou koláče.