1. Úvod
  2. /
  3. Články v tisku
  4. /
  5. Úspěch přichází k připraveným...
I když je šéf nebo majitel firmy schopný a vzdělaný člověk, nemusí znát všechno, co dnes firma k úspěchu potřebuje. Odvádět skvělou práci nestačí. Dobrý podnikatel musí nejdříve „vybudovat“ sám sebe. Mnozí zdatní lídři dokázali mnohem víc, když poznali, pochopili a začali používat nové poznatky o organizování. Na toto téma jsme se bavili s členem vedení Business Success ČR a SR, Ing. Rastislavem Zacharem.

Firma Business Success oslavila patnácté výročí. Stala se už známou a pomohla mnoha firmám k úspěchu. Kdo ji založil a jaké měl v této oblasti zkušenosti?

„Před více než dvaceti lety vznikla ve Vídni skupinka úspěšných podnikatelů, kteří se jako dobří přátelé pravidelně setkávali. Jeden z nich, Gerald Peissl, občas přednášel na různých seminářích a konferencích o prodeji a marketingu a svým přátelům o zážitcích pravidelně vyprávěl. Protože tyto přednášky byly vždy velmi úspěšné, přišel další člen skupiny na nápad zorganizovat na jejich základě placený seminář, díky kterému se začala psát historie dnes už mezinárodní společnosti Business Success.“

Ve vedení firmy jste ale i Vy…

„Nastoupil jsem do ní v roce 1993 jako nadšený absolvent jednoho z jejich seminářů. Pracovat v této tehdy začínající firmě a mít možnost ji později i řídit, bylo pro mě velkou výzvou a motivací. Věděl jsem, že máme v rukou cenné know-how nejen na řízení firem, ale i naspokojenost a úspěšný život zaměstnanců.“

 Je to ale hotová věda – dovést někoho k úspěchu…Jaké máte za patnáct let vaší existence zkušenosti?

„Základním posláním společnosti Business Success je formou seminářů, tréninků a konzultací odevzdávat majitelům firem, řídicím pracovníkům a jejich spolupracovníkům fungující nástroje na podnikání, což jim následně pomáhá k lepší stabilitě a prosperitě v celém životě. V naší dosavadní historii jsme u nás vytrénovali více jak 25 000 lidí na více než 2 500 seminářích a aktivně spolupracujeme s více než 1 000 firem, což nás řadí mezi největší vzdělávací firmy na trhu. Přes naše semináře prošli generální ředitelé velkých výrobních podniků nebo významných obchodních společností. Školení však mají co říci i stovkám menších ambiciózních firem. Mnoho majitelů firem se vyslovilo, že jejich cesta k silnému a stabilnímu postavení na trhu vedla i přes semináře Business Success, které sami zákazníci označili za neuvěřitelné. Obdivovali přímočarost a funkčnost našich myšlenek a metod, založených na zdravém rozumu.“

Je tedy opravdu možné naučit se vybudovat expandující a prosperující skupinu produktivních a loajálních lidí?

„Všechno v životě se řídí určitými zákonitostmi. Když jim člověk přesně porozumí a vědomě je používá, bude se mu v dané oblasti dařit a bude v ní dosahovat výsledky. A to platí i pro budování skupiny. Když má člověk v rukou opravdu funkční know-how týkající se dané oblasti, rozumí mu a umí ho používat, nebude vystaven negativním efektům ve svém okolí. Dokáže svoji firmu řídit bezpečně a s jistotou.“

 Jak je možné zjistit, jestli bude někdo dobrým šéfem? A zda má vůdcovské schopnosti a nadání předvídat?

„Vůdcovské schopnosti nejsou jen o charisma nebo o stylu vystupování na veřejnosti. Jsou hlavně o tom, že člověk má před sebou jasný cíl a k němu si vytvoří přesný plán postupu na dosahování dílčích cílů. Vůdcovství je úzce spojené ze schopností zvládnout skupinu, nechat ji prosperovat, expandovat a vědomě uzavírat jednotlivé etapy jejího vývoje. Je to trpělivý běh vpřed, záměr, kontrola prostoru. Když o někom zjistíte, že má tyto vlastnosti, máte před sebou vůdcovskou osobnost, s kterou se určitě v platí dál pracovat.“

 Nepochybně považujete za důležitý inteligenční kvocient. Jak hodnotíte emoční inteligenci nebo tzv. EQ?

„Inteligence jako taková je důležitá, ale má jedno velmi slabé místo. Nevíte totiž, jestli ji její vlastník použije pro dobro nebo pro zlo. Když se velmi inteligentní člověk rozhodne škodit nebo brzdit život okolí, tak to skutečně stojí za to, protože je schopný a tedy i efektivní. Otázka emocí je úplně o něčem jiném. Když má člověk spontánně vysoké emoce, s čímž je spojená i míra jeho vnitřní čestnosti, dokáže správně ovlivňovat věci a dosahovat výsledků mnohokrát i navzdory tomu, že není nejbystřejší. Oddaný a méně inteligentní nadšenec dá skupině mnohem více, než inteligentní a bystrý škůdce.“

 Věnujete se i poradenství v oblasti mezilidských pracovních vztahů?

„Je to jedno z hlavních zaměření naší skupiny. Když nejsou nastavené mezi lidmi jasné a korektní pravidla, když se ve skupině neprosazuje etika, produktivita, otevřená komunikace, když nedokážete chránit produktivní členy skupiny před neproduktivními, velmi těžko budete budovat fungující a prosperující skupinu.“

 Jakou formou poskytujete své služby?

„Formou seminářů, které poskytují komplexní odpovědi na danou problematiku a které dávají účastníkům možnost ptát se a dostávat konkrétní odpovědi. Na veřejných seminářích se setkávají lidé z nejrůznějších firem. Při nabírání znalostí mají možnost vidět, vnímat a konfrontovat vlastní pozorování s názory a pozorováními kolegů. Tyto semináře s oblibou používají i větší firmy, které chtějí vidět celý seminář dříve, než se rozhodnou přistoupit k realizování interního projektu, přizpůsobeného vnitřním potřebám jejich skupiny. Když chcete vědět, jak ještě více porozumět chování lidí a jak budovat prosperující skupinu plnou loajálních, produktivních a etických lidí, určitě u nás najdete množství inspirace a konkrétních postupů.“

Vaše semináře a kurzy jsou vysoce odborné a přitom srozumitelné, s velmi příjemnou a uvolněnou atmosférou. Kdo jsou trenéři a konzultanti Business Success?

„Jsou to naši interní spolupracovníci, kteří prošli dlouholetou interní praxí spojenou s aktivním studiem know-how. Nejsou to tedy externí lektoři, které nemáme prověřené. Když půjdete na obchodní seminář, budete mít před sebou člověka, který má za sebou možná tisíc obchodních jednání. Když půjdete na managerský seminář, setkáte se

s lektorem, který úspěšně vybudoval nebo aktuálně řídí skupinu. Našimi trenéry a konzultanty jsou lidé, které už nebaví být v jedné firmě, ale chtějí svojí prací a schopnostmi ovlivňovat životy stovek firem. Lidi z Business Success spojuje ochota pracovat ve vysokém nasazení, podávat špičkové výkony, neustále na sobě pracovat. Nejsme ochotní smířit se ani u sebe ani u našich klientů s polovičatými výsledky nebo s tvrzením „nejde to“ nebo „nemůžu“.“
Rozhovor připravila Tatiana Jaglova