1. Úvod
  2. /
  3. Články v tisku
  4. /
  5. Váš úspěch je náš...
Patříme k těm šťastným firmám, které mají v názvu obsaženo to, co dělají pro své klienty. Business Success znamená „Obchodní úspěch“ a nebo by se to dalo přeložit také jako „Úspěch podniku“. Zlepšujeme podnikatelské úspěchy, někdy zachraňujeme ohrožené podniky, někdy jsou změny výrazně viditelné a někdy je to nenápadná, ale rozhodující korekce.

Víme, jaké je být na špici

Podle zběžného průzkumu nám vychází, že v daném segmentu vzdělávacích institucí jsme jednoznačně lídrem. Vypsat pravidelné termíny seminářů na dané úrovni v dané cenové kategorii, potom je obstojně naplnit a neustále udržovat tento pravidelný mechanismus, to je nikdy nekončící úloha. Podle průzkumu to nedokáže nikdo udělat v takovém objemu, jak to děláme my, a toto zůstává po celé roky naší každoroční metou.

Seminářem však spolupráce nekončí, dokážeme podle potřeby pomoct i konzultacemi a zavést některé prvky řízení do firem. Někdy je to tvrdá práce a určitě se dá říci, že je to běh na dlouhé tratě. Pracujeme na tom, abychom byli schopni nabídnout semináře a následné poradenství pro jakoukoliv oblast, která bývá ve firmách v neoptimálním stavu.

 Otázky, na které známe odpovědi

Strategické plánování, výběr lidí, organizace firmy, marketing, prodej a jeho řízení, finance, kontrola kvality, expanze na nové trhy, PR, to je jen zkrácený seznam hlavních oblastí. Položte si jednoduché otázky: Která část firmy mi dělá největší starosti? Zvládnu to sám? Pomůže mi, když se na tu problematiku bude se mnou dívat nějaký expert? Vyplatí se mi za něco takového platit? Naši pracovníci v prodeji nedělají nic jiného, pouze se snaží nasměrovat vaši pozornost na oblasti, kterým je třeba se věnovat, možná byste je v každodenním shonu odsouvali na později. Proto vás navštěvujeme. Vždy se snažíme pomoct a někdy se snažíme prodat.

Jelikož váš úspěch je náš byznys…

Jak se nestát otrokem své firmy?

U majitele můžeme definovat pořadí jeho povinností a potřebných znalostí pro úspěšné podnikání. Nejzákladnější úlohou zakladatele firmy je rozhodnout se o předmětu podnikání, stanovit čím se bude firma živit, tedy jaké produkty bude poskytovat s jakou kvalitativní a cenovou úrovní. Podstatnou úlohou majitele je i stanovení způsobů fungování firmy – organizační struktura a popis pracovních míst. Tyto témata pokrývají naše manažerské semináře. Seminář „Jak dosahovat svých cílů“ hovoří o stanovení strategie, o dlouhodobých i operativních plánech a dalších krocích. Přednostně majitelům umožňuje zamyslet se nad budoucností, kterou je třeba připravit. Záměrně používáme slovo „připravit“, protože pokud má být budoucnost dobrá, je třeba se o to zasloužit. Zároveň však tento seminář hovoří o tom, jak najít nejslabší místo organizace. Učí i o tom, jak stanovit kroky, které je třeba ve správném pořadí udělat.

„Motivační seminář“ zase ukazuje hlavní črty fungování jakékoliv úspěšné firmy. Dává přehled nejdůležitějších nástrojů pro řízení. Vysvětluje to, že nepoužívání těchto nástrojů vede k demotivaci celého týmu, a pojmenovává nejhorší chyby, jakých je možno se při řízení firmy dopustit.

Každý majitel k nám už přichází se zkušenostmi a rozběhnutou aktivitou. Nemusíme nikoho učit, v čem má podnikat. Můžeme však mnoho říci o tom, jak podnikat. Můžeme pokojně říci, že výše uvedené semináře jsou na našem trhu nejzákladnějším shrnutím podstatných dat o řízení firmy, je to šest dní nabitých „zdravým rozumem“.

Vyhledat a eliminovat

Velmi ostrá data jsme přidali na dalším semináři „Vůdcovské schopnosti“, kde rozebíráme podstatu dobrého lídra a také ne vždy příjemná, ale nesmírně potřebná fakta o lidech, kteří na palubu firmy nepatří. Vyřadit z posádky lajdáckého lenocha, kterému se nechce pracovat, to je lehká úloha. Odhalit však skrytého ničitele, který jinak působí normálně a přátelsky, ale za oponou rozbíjí vztahy a bere lidem chuť zvítězit, to je náplň tohoto semináře.

Majitel nebo šéf

Existují však důvody, proč se majitelům firem často nedaří důsledně aplikovat naučené údaje.

Úplně první důvod je nepochopení rozdílu mezi postem majitele a šéfa. Pouze málokdo z dotázaných dokázal s jistotou vyjmenovat hlavní rozdíl mezi povinnostmi majitele a šéfa firmy. Přitom neznalost rozdílu vede k tomu, že majitel ani po letech snažení ještě stále nevidí světlo na konci tunelu. Mnozí majitelé by rádi vedli firmu koncepčně, ale nijak se jim nedaří vyklouznout z dennodenní operativy. Po 10 – 15 letech tvrdé práce mají pocit, že na poli delegování úloh jiným pracovníkům jsou v některých věcech ještě stále na začátku. Tento objev vedl k vzniku třetího semináře pro majitele: „Profesionální majitel firmy“. Tento seminář odhaluje hlavní důvod nemožnosti delegovat. Ukazuje přesný bod, ve kterém majitel uvízne v ďábelském kole rozvoje firmy a jelikož nezná tento klíčový údaj, zabetonuje si sám vůči sobě možnost držet si nad vlastní firmou nadhled a výsledkem je nemožnost věnovat se dostatečně své koncepční práci. Mnoho věcí, které přednášíme, z kategorie „…samozřejmě, toto jsem vždy věděl, to dá rozum…“. Tento seminář však přináší údaj, který není tohoto typu. Toto je údaj, který člověk neobjeví intuitivně. Naopak, při intuitivním postupu se brzy najisto proti tomuto pravidlu prohřeší.

Přitom neznalost této zásady vede ke stresu, přepracovanosti a v konečném důsledku ke stagnaci.

Vytvářejte budoucnost

Mnoho majitelů, kteří se zároveň snaží být řediteli, začne po letech ztrácet trpělivost. Už nemají ten počáteční elán a mají pocit, že všechno to trvá dlouho a jde to jen s velkým úsilím. Pokud si uvědomíme, že žijeme proto, abychom po úspěšné snaze zažívali radost a požitek, tak potom zvlášť majitelé si uvědomí s určitou trpkostí, že to, co prožívají, „není ono“.

Jen těžko se vaří polévka v kotli, ve kterém kuchař sám stojí po pás. Každá společnost potřebuje vizionáře, tvůrce iluzí a snů. Musí tam být někdo, kdo neustále vytváří budoucnost. Budoucnost nemá přijít, máme ji vytvořit. A pokud přijde sama od sebe, tak se nedivte.
Pavol Timko,
výkonný ředitel Business Success International