1. Úvod
  2. /
  3. Články v tisku
  4. /
  5. Výběr lidí – brána...
Není těžké předložit důkaz o výše uvedených tvrzeních. Stačí se podívat na to, kdo je v podnikání úspěšný: jsou to lidé, kteří zrealizovali dobrý a funkční nápad, a kteří vybudovali svůj tým na chápavých, usilovných, ochotných a loajálních lidech. Je to jednoduchá myšlenka, ale pekelně náročná. Vyžaduje totiž skvělou praktickou znalost člověka a vyžaduje to velkou disciplínu při výběru lidí. Znamená to rozhodnutí nechat raději post prázdný, než ho zaplnit někým nekompetentním.

Vlevo začíná všechno nápadem, ideou, strategií. Toto je divize majitele a šéfů. Tam se rodí celý nápad, vymýšlejí se postupy, stanovuje know-how, plánuje se a všechno se řídí.

Hlavní surovinou pro tuto divizi je pozorování potřeb trhu a nápad na samotné podnikání. Tedy klíčem je IDEA.

Další divize je organizačně-personální. Tam se dělá výběr lidí, jejich zařazení na pracovní místo, jejich základní zaučení. Též se zde organizují komunikační systémy a propojení jednotlivých pracovníků. Kromě toho se sleduje výkonnost a plnění úkolů. Klíčem této divize jsou tedy LIDÉ.

Potom je marketing a obchod. Zde se dělají průzkumy trhu, reklamní opatření a kampaně. Zde se vedou databáze zákazníků a obchodníci se snaží prodávat. Klíčem pro tuto divizi jsou tedy ZÁKAZNÍCI.

Další divize směrem doprava se zabývá financemi. Zde se fakturuje, přijímají PENÍZE, schvalují se výdaje, uspokojují se věřitelé a také se zde nakupuje materiál pro výrobu nebo obchod. O účetnictví není třeba hovořit, to po nás žádá stát i zdravý rozum. Klíčem divize jsou tedy PENÍZE.

Dále jde o výrobu, služby, jednoduše tam děláme to, za co nám nakonec zákazník platí. Jestliže všechny ostatní popisované divize v tomto článku jsou v podstatě stejné pro všechny firmy, tato divize je pro každý typ specifická. Knihkupectví poskytuje zákazníkům knihy v prodejně, ropná společnost má těžbu, vrty a dopravu ropy. Stále je to však v této divizi. Klíčem je tedy PRODUKCE.

Nestačí jen něco udělat, potřebujeme ještě nezávislou kontrolu kvality a ta je v další divizi. Zde se nejen dělá kontrola kvality, ale i analýzy chyb, korekce lidí, kteří udělali špatně svoji práci, a zde se, jako za starých časů učňovství a tovaryšství, vychovává dorost pod dozorem mistrů, kteří jsou hned vedle – v divizi pro výrobu. Klíčový výraz pro tuto divizi je KOREKCE.

Pokud umíme dělat kvalitní produkt nebo služby, pak přichází poslední divize, kde jdeme zaútočit ve velkém stylu na veřejnost – snažíme se ve velkém šířit produkty a služby velkému počtu zákazníků, získáváme nové nedobyté území atd. Dochází k DISTRIBUCI produkce firmy, celkovému útoku na široké trhy.

I když existují specifika jednotlivých branží, takto se dá zorganizovat jakákoliv firma (je možné, že tímto stylem je už zorganizovaných okolo 250 000 firem po celém světě). Systém je úplně intuitivní a logický. Majitel přinese IDEU, tu odevzdá správným a zorganizovaným LIDEM, oni to prodají ZÁKAZNÍKŮM, oni dají PENÍZE, za ty se nakoupí to, co potřebujeme, a rozběhne se PRODUKCE, zkontroluje se kvalita a udělá se potřebná KOREKCE. Pokud vidíme, že to je skvělý produkt, služby, tehdy přirozeně rozběhneme co nejširší DISTRIBUCI na trhu. Logické, ne?

Existuje ještě jeden přímý důkaz o logičnosti takovéto organizace. Pojďme se podívat na to, kolik stojí nějaká chyba v organizaci. Pojďme tentokrát zprava.

Pokud něco vyrobíme ve velkém množství a vykonáme DISTRIBUCI na trh, tak v případě, že výrobek obsahuje skrytou chybu, potom následky budou nedozírné. Chyba na výrobku se projeví později a objeví ji až zákazníci. Kromě toho, že musíme zvládnout reklamace, věci opravit, utrpíme i nepřímé finanční škody na ztrátě důvěry.

Představme si, že to všechno vyrobíme, ale naštěstí to odhalí kontrola kvality před expedicí z výroby. Nyní musíme udělat dost nákladnou KOREKCI, možná si rozhněváme klienty opožděnou dodávkou, ale asi všichni budou souhlasit, že to bude sice drahé, ale o mnoho lacinější než první případ. Představme si, že chyba bude odhalena někde uprostřed výroby ještě v PRODUKCI, zastavíme chybný proces a začneme vyrábět správně. Jistě, zdrží nás to, bude to stát peníze, ale opět to bude lacinější (podívejte se na obrázek na následující straně).

Chyba může nastat už v procesu schvalování PENĚZ na materiál na výrobu. Pokud nebudou PENÍZE včas, bude nás to stát prostoje a zpoždění, když dokonce nakoupíme podřadný materiál při snaze ušetřit, nebo objednáme úplně špatné suroviny, bude nás to cosi stát, ale když to objevíme ještě předtím, než nám to pošlou, opět to bude lacinější.

Kolik by stálo, kdybychom se před nastartováním celé kampaně a prodeje zeptali ZÁKAZNÍKŮ a udělali pořádný průzkum? Co kdybychom včas zjistili, že způsob prezentace produktu je třeba udělat úplně jinak? Co kdybychom zjistili, že kvůli naší reklamě má zákazník úplně zkreslenou představu o účelech a vlastnostech našich výrobků nebo služeb? Udělat korekci ještě v přípravě marketingu by stálo podstatně méně, než všechno, co jsme popisovali doposud.

A co kdybychom si předsevzali, že do naší firmy nepustíme nesprávné LIDI? Co kdybychom dělali o mnoho přesnější výběr a vytřídili všechny ty, kteří dělají na přijímacím pohovoru skvělý dojem, později však neumí pracovat, případně nám rozbijí celý kolektiv lidí? Kolik by stálo odhalit a nenajmout všechny ty nesprávné LIDI, kteří jsou zdrojem všech chyb, o kterých jsme hovořili v předcházejících odstavcích?

A pojďme úplně nalevo, kolik by stálo, kdyby měl podnikatel nápad a potom by sám přišel na to, že je nápad hloupost? Kolik by stálo, zavrhnout nevhodnou IDEU? To snad ani nestojí peníze…

Tato analýza ukazuje, že nejdůležitější oblast, které musí věnovat majitelé a manažeři pozornost, je:

1. samotný nápad (IDEA) pro podnikání, znalosti správných manažerských metod, know-how pro řízení,
2. výběr správných LIDÍ, kteří rychle a snadno pochopí, co po nich management chce, kteří jsou usilovní, ochotní a loajální.

Není těžké předložit důkaz o výše uvedených tvrzeních. Stačí se podívat na to, kdo je v podnikání úspěšný: jsou to lidé, kteří zrealizovali dobrý a funkční nápad a kteří vybudovali svůj tým na chápavých, usilovných, ochotných a loajálních lidech. Je to jednoduchá myšlenka, ale pekelně náročná. Vyžaduje totiž skvělou praktickou znalost člověka a vyžaduje to velkou disciplínu při výběru lidí. Znamená to rozhodnutí nechat raději post prázdný, než ho zaplnit někým nekompetentním.

Toto také vysvětluje, proč je školitelský a konzultační servis tak dobrý „byznys“. A také to vysvětluje, proč jsou firmy ochotny platit personálním agenturám velké peníze. Proto když odmyslíme nutnost dobrého nápadu na podnikání, PERSONALISTIKA JE BRÁNOU K MANAGEMENTU. Po najmutí nevhodných lidí už končí management. Nastává jen nepřetržité hašení problémů, které ti nesprávní lidé potichoučku vyrábějí.


Pavol Timko
zakladatel Business Success