1. Úvod
 2. /
 3. Marketing blog
 4. /
 5. Vztahy s veřejností a...

Jak zlepšit vztahy s veřejností (public relations) v rámci celé firmy? Je to práce jednoho člověka nebo by se na tom měl podílet každý člen skupiny?

Ano, vztahy s veřejností se dají zlepšit a měl by na tom pracovat každý člen v týmu, protože i jednotlivec dokáže ovlivnit PR celé skupiny. A ať už to je jakýmkoli směrem.

V rámci zachování dobrého jména firmy a budování vztahů s veřejností by všichni pracovníci měli dodržovat následující pravidla:

 1. Business Success_včas na schůzkuJe potřeba dodržovat sliby, dodržet termíny (např. obchodní schůzky, nechodit pozdě). Toto platí i uvnitř firmy při interní komunikaci.
 2. Neposílat pozvání na akce příliš pozdě na to, aby mohlo být akceptováno (1 – 2 dny před začátkem akce je už příliš pozdě). Výjimku tvoří akce jako je „last minute“.
 3. Je chybou nenabídnout kávu (pohoštění).
 4. Postavit se, když do místnosti vstoupí dáma nebo důležitý člověk. A co to znamená důležitý? Každý člověk je důležitý!
 5. Není možné, abyste se svými podřízenými či kolegy zacházeli na veřejnosti nevhodně. Ať už k tomu máte jakýkoli důvod či podnět. Vždy danou situaci řešte stranou, mezi čtyřma očima.
 6. Nezvyšujte hlas na veřejnosti nevhodným způsobem.
 7. Nevyrušujte, když někdo jiný říká něco důležitého.

K dobrým vztahům s veřejností přispívá CELÝ TÝM.