1. Úvod
 2. /
 3. Články v tisku
 4. /
 5. Zaručené návody na úspěch:...

Ano, existují a fungují. Jako konzultant jsem měl možnost poznat zhruba 560 různých firem. Mezi nimi jsem viděl firmy, které měly problémy s „uživením se“ navzdory dobrému produktu a docela šikovným zaměstnancům.

Možná, že znáte někoho ze svého okolí, kdo úplně skončil s podnikáním i přes to, že to byl šikovný a poctivý člověk. Na druhé straně možná znáte lidi, do kterých byste to neřekli, a přesto se jim daří velice dobře. Co vlastně stojí za úspěchem? Je to opravdu jednoduché. Úspěch jde ruku v ruce se schopností člověka. Když je někdo schopný, tak má v dané oblasti úspěch. A co to vlastně znamená schopnost? Dá se definovat?

Za prvé

Abyste něco mohli zlepšit, je třeba mít nastavený nějaký měřící systém, který bude prokazatelně sledovat, zda-li se zlepšujete nebo zhoršujete. To je nástroj na správné pozorování.

Ve špičkových závodních týmech mechanici nastaví auto a měří a zapisují si do grafu, jestli se časy zlepšují nebo naopak. Každý špičkový tenista si sleduje statistiku svých úderů.

Pro vaše činnosti doporučuji statistiku graficky znázorněnou. Pokud máte jeden týden obrat 50 000 Kč a druhý týden 70 000 Kč, tak čára půjde nahoru a bude modrá. Pokud klesáte nebo stagnujete, čára je vždy červená. Jednoduše potřebujete vědět, jestli jdete nahoru, dolů nebo jestli stagnujete.

Řídit obchodní tým, dovést něco ke zlepšení a stabilitě je mnohdy docela náročné. Bohužel dennodenní starosti nám zakrývají schopnost reálně a pravdivě pozorovat. Proto si udělejte statistiky a pověste si je tam, kde budou stále na očích.

Tachometr v autě a ručičku palivoměru také nemáte v přihrádce u spolujezdce. Musíte pořád vidět, kolik jedete a kolik máte ještě paliva, a přitom hlavně sledovat provoz. Stejně jako ve firmě. Mít tabulku jen v počítači, to je jako mít lodní kompas v dřezu na nádobí v lodní kuchyni.

Za druhé

Vypozorovaný špatný stav ze statistik je zapotřebí změnit k lepšímu. A na to existují osvědčené a fungující návody, které byly zpětně vysledovány u firem, států a jednotlivců. Tyto návody fungují.

Hned ovšem musím zklamat ty, kteří mají rádi komplikované věci. Zmíněné návody jsou geniálně jednoduché, a proto i bezpečně fungují.

Přesný návod existuje na tyto stavy:

 • Něco neexistuje, s něčím se začíná. Něco jde dolů nebo se musí zvládat nějaké nebezpečí.
 • Něco má málo peněz nebo energie a stagnuje to nebo to jde mírně dolů, je to nouze o něco.
 • Něco jde mírně nahoru a normálně se daří.
 • Něco hodně přibylo, výrazně se něco zlepšilo, vládne nadbytek.

 

Každá lidská činnost, dá se říct i každá věc, je v nějakém stavu, v nějaké kondici. Dobré je, že každá činnost se dá vylepšit pomocí návodů, které si popíšeme. Bohužel nemáme prostor na popis návodů pro všechny stavy.

Situace v mnohých firmách nebo-li kondice mnohých firem v dnešní době je nouze. Proto si tuto kondici rozebereme.

Propagujte: chápu, že někdy nejsou peníze na propagaci, ale propagujte i bez stotisícových rozpočtů na reklamu. Protože peníze tečou k firmám, které přitahují pozornost, a pozornost si můžete získat i bez drahých letáků. Jen když si uděláte průzkum toho, co zákazníci doopravdy potřebují. Zároveň propagujete to, že chcete být prospěšný, navíc se dozvíte, co zákazníci doopravdy chtějí. Dozvíte se zajímavé věci.

Změňte operační základ, změňte styl práce: jestli nefunguje to, co děláte, změňte to. Reálně bez předsudků se podívejte na to, co nefunguje, a změňte styl práce.

Šetřete: až tady se šetří. Tady se šetří peníze, energie, pracovní čas. Tip: odhoďte provozní slepotu a podívejte se na vaše oddělení, vaši výrobu a hledejte, co se dá dělat jednodušeji. Bohužel dnes spousta firem šetří na propagaci, to je to, co láme firmám vaz. Nešetřete na touze být prospěšný pro své zákazníky, a neubráníte se úspěchu.

Připravte se na dodávání: jakmile z vaší firmy bude cítit užitečnost, tak věřte, že budete muset dodávat, byla by totální chyba nemít dané zboží nebo služby k dispozici. Pozor na to. Upevněte kázeň: upevněte morálku ve firmě hlavně ve vztahu k tomu, co by porušilo důvěru ve vaši firmu. Postávající pracovník, který na první pohled nepracuje, snižuje důvěru odběratele, který to vidí. Obchodník, který něco měl poslat zákazníkovi, ale neposlal. Tohle jsou věci, kde upevněte kázeň.

 

Peníze jdou tam, kde je důvěra. Podniky, které jsou důvěryhodné, pojišťovny které jsou důvěryhodné, ty mají peníze.

Pozor. Tohle je návod nebo mapa toho, jak se dostat z nouze. Bohužel mapa, i když ukazuje, kde je poklad, má jednu nevýhodu. Mapa nebo návody fungují jen tehdy, když se podle ní jde nebo funguje. Proto když máte propagovat, tak si do plánu dejte konkrétní krok, co uděláte a do kdy. Například: „Získám doporučující dopis od svého spokojeného klienta, vytisknu jej a dám ho obchodníkům pro prezentaci naší práce u dalších zákazníků.“

 

Shrnutí

  • Mějte statistiky vyvěšené (pozorujte).
  • Určete, v jakém stavu je daná činnost nebo firma, a vypracujte si daný plán (rozhodněte).
  • Splňte konkrétní úkoly, které jsou napsané v diáři (konejte).

 

Návodů je celkově pět, my jsme popsali jen jeden. Pokud splníte výše popsané kroky, dostanete se o kondici výš, vaše statistika se pohne nahoru. V takovém případě je nutné opět splnit kroky vyšší kondice pro další úspěch a cestu vzhůru.
Martin Staněk,
konzultant Business Success, spol. s r. o.