1. Úvod
  2. /
  3. Marketing blog
  4. /
  5. Zlozvyky, které zabíjejí podnikatele

Nedávno přinesla světová média statistiky o tom, které zlozvyky nejvíce zkracují lidský život. Asi nepřekvapí, že k těm nejhorším „okrajovačům“ z délky života patří kouření, alkohol, nedostatek fyzické aktivity a špatné stravování s nedostatkem ovoce a zeleniny. Lidé, kteří tyto zlozvyky nemají, žijí déle v průměru až o 12let!

A co náš marketingový život?

I zde se vyskytne mnoho zlozvyků, které bychom asi nezařadili ke správnému způsobu života. Vyhněte se jim a najdete ve své práci o mnoho víc radosti.

Střídmost ve spotřebě a myšlení na zadní vrátka

V dobrých časech a na vrcholu sezóny je potřebné uložit rezervy na marketingové aktivity v období, kdy poptávka zákazníků poklesne. Není problém propagovat, když se nám výborně daří, ale když se nedaří, je to mnohem důležitější. Zvykněte si proto připravovat marketingové plány a o svých výdajích uvažujte s dlouhodobou perspektivou.

Po nepromyšlené propagaci následuje „opice“

Nezapojujte se do každé marketingové akce, která se vyskytne a vypadá lákavě. Dobře si promyslete, zda investice jde směrem k naplnění vašich konkrétních cílů. Když zkoušíte nové věci, poctivě testujte a udělejteprůzkum. Tato dodatečná práce a investice se vždy vyplatí.

Dopřejte si kvalitu ve své duševní potravě

Pokud na všechno přicházíte sám a učíte se na vlastních chybách, je to velmi zdlouhavá a občas i drahá cesta. Naplánujte si do svého pracovního programu vzdělávání, abyste načerpali nové vědomosti, inspiraci a podněty. Můžete sáhnout po odborné literatuře, absolvovat semináře, poradit se s konzultantem – výběr přizpůsobíte své povaze a potřebám. Vyberte si však partnery, kteří prokáží, že sami úspěšně ovládají oblast, ve které chcete sbírat zkušenosti a nové poznatky.

Dobijte svoji energii aktivitou a procvičujte mysl

Nenechte si ničit život věčnými kritikami a nešťastníky, kteří ztroskotali. Ten kdo chce něčeho dosáhnout, musí mít jasné cíle a musí být schopný odlepit se od zaběhlých zvyků a rutin. Nejlepší způsob, jak dobít baterky a získat novou životní sílu, je setkávat se pravidelně s úspěšnými a pozitivně naladěnými lidmi. Najdete si svoje „kluby úspěšných“ a čerpejte moudrost od nejschopnějších lídrů.