1. Úvod
  2. /
  3. Nezařazené
  4. /
  5. Bojíte se říct svému...

Jen málo věcí dokáže zkomplikovat život vedoucímu i jeho týmu tak, jako nepravdivé nebo zamlčené skutečnosti. Obzvlášť pokud je potřeba řešit nepříjemnou situaci. Ale platí to i pro běžné fungování. V týmu, kde je komunikace otevřená a pravdivá, většinou panuje mnohem lepší pracovní atmosféra a v případě jakékoliv krize je snazší, rychlejší a většinou i levnější danou situaci zvládnout.

Vedoucí je zodpovědný za to, že jeho zaměstnanci se nebojí komunikovat. Ať už jde o případné návrhy zlepšení fungování firmy nebo jejích částí, ale hlavně i v oblasti toho, co může zaměstnanec vnímat jako překážky v práci. Vedoucí musí udržovat takovou úroveň pracovní komunikace, aby se nikdo z jeho podřízených nebál za ním přijít a říct cokoliv.

 

Dobré řešení potřebuje pravdivá data

 

V každé práci, bez ohledu na to, jak skvěle máte nastavené procesy a fungování, se někdy objeví problémové situace. Většina vedoucích část svého pracovního dne věnuje právě řešení těchto problémů. Zjednodušeně se dá říci, že pokud je problém známý a je k němu dostatek informací, kompetentní vedoucí dokáže najít pro danou situaci optimální řešení.

Dostatek informací nebo dat je klíčovou záležitostí. Ještě dodejme pravdivých dat. Rozhodovací proces na jakékoliv úrovni vychází právě z toho, co víme. Pokud jsou naše data lež nebo jsou neúplná, je vetší pravděpodobnost, že konečné rozhodnutí nemusí být funkční, případně může situaci i zhoršit.

 

Náprava situace není trest!

 

A to je právě jeden z hlavních důvodů, proč by vedoucí měl v rámci svého týmu udržovat komunikaci se svými zaměstnanci na takové úrovni a z jejich pohledu natolik bezpečnou, aby neměli zábrany nebo obavy sdělit všechna data, jakkoliv nepříjemná pro ně osobně mohou být. Pokud člověk udělá chybu, měl by to přiznat svému nadřízenému, ne to ze strachu zatajovat a snažit se skutečnost zamlčovat nebo překrucovat. To neznamená, že se tohoto člověka nebudou týkat nápravná opatření. Pokud udělal chybu, nelze nad tím mávnout rukou. Ale nápravná opatření by neměla mít formu „trestu“, díky kterému už nikdy nic nepřizná.

Nikdy netrestejte své lidi za komunikaci. Řešte situaci, nechte toho, kdo chybu nebo situaci způsobil, aby se podílel na řešení. Je vhodné, pokud vám někdo přijde sám od sebe říci o svém pochybení, poděkovat za jeho otevřenost a čestnost. A ano, následně s ním řešit nápravu. Trestem nemyslíme jen výpověď nebo srážku ze mzdy. Jako trest může být vnímán i přístup nebo reakce vedoucího, jako je křik, veřejná kritika a znehodnocování člověka. Cokoliv co vyvolá bolestivé psychické vjemy.

 

Když chybí respekt, je těžké komunikovat

 

Jako prevenci může vedoucí používat pozitivní komunikaci. Pokud na své obchodníky, techniky, podřízené v 90% případů mluvíte pozitivně a s respektem, vytváříte tím „bezpečný prostor v komunikaci“. Když potom přijde potřeba mluvit o „nepříjemných věcech“, většina zaměstnanců nemá tak velkou obavu říct pravdu. Lidé si zvyknou, že říct svůj názor nebo pravdu je normální a nečeká je za to dehonestující přístup.

 

PRAKTICKÝ TIP: Máte v týmu někoho, o kom víte, že má problém vám říct pravdu, nebo že se vůbec trochu obává komunikace s vámi? Zkuste mu vysvětlit, proč je pro vás důležité, aby mluvil narovinu, i když se stane něco neoptimálního. Vysvětlete mu, co se bude dít, pokud pravdu řekne a naopak co se bude dít, když lže.

Zajímá vás, jak zlepšit způsob komunikace? Ujedou vám někdy nervy a potřebovali byste „zkrotit“ své reakce? Máme na to trénink! Více informací najdete zde.