1. Úvod
  2. /
  3. Články v tisku
  4. /
  5. Dosahování cílů (magazín Lobby)
Když se dnes podíváte na reálný stav mnohých managerů blíže, uvidíte, že to jsou nejednou unavení lidé, kteří běhají od rána do večera, hasí průběžné problémy, jsou přetížení a navzdory jejich vysokému pracovnímu nasazení mají jejich podřízení pocit, že firma, divize nebo pobočka jako celek sice nějak stojí, ale současně na unaveném managementu vidí spoustu rozdělaných věcí z minula, které šly do ztracena a nic nepřinesly.

Jak ven z tohoto kolotoče? Jak při tom plném nasazení zabezpečit celkový rozvoj své skupiny? Jak dosahovat svých cílů a nezůstat na půl cesty?

Na pomoc si vezmu známý pojem „televizní program“. Ve své podstatě televizní program není nic jiného, než postupnost jasných kroků v pořadí, kde je při každém kroku uvedený přesný čas a konkrétní jména, která v dané relaci budou účinkovat. Hm, a umíte si představit vytvářet takovéto „televizní programy“ i pro vaši firmu a její jednotlivé části? Anebo umíte si představit vytvářet přesné harmonogramy kroků na vše, čeho chcete dosáhnout? Ono je totiž krásné dát šéfovi obchodu úlohu „dobudovat obchodní úsek“ anebo vedoucímu výroby zadání „přeorganizovat výrobu“. Pokud vzápětí nevznikne přesný harmonogram konkrétních a na sebe navazujících kroků, které je třeba udělat jeden za druhým na cestě k definovanému cíli, zůstáváte v teoretické rovině, kde je hodně prostojů a na konci pár přetížených jedinců, kteří se to po nocích snaží dotáhnout do zdárného konce.

Rostoucí chutě

Samotné programování ve své podstatě není nějaká velká práce v porovnání s tím, co jsme už stihli ve firmách za ty roky dosáhnout. Navzdory tomu má tato činnost životně důležitý význam, a když ji prakticky vyzkoušíte, porozumíte proč. Jakmile totiž začnete na papír nebo do počítače psát i když jednoduchý program, najednou musíte přemýšlet, kombinovat, vrátit se o tři řádky výše, něco doplnit a pravděpodobně už při psaní takového programu postřehnete, jak stoupají vaše emoce a jak roste vaše chuť začít něco dělat, nejlépe hned teď! A není divu, vždyť právě toto přemýšlení o konkrétních krocích byla právě ta chybějící část, kvůli které se plány nehýbaly dopředu anebo se hýbaly příliš pomalu. Vždyť proč například v mnohých firmách pracují na www stránkách už rok a dodnes nejsou hotové? Protože nikdo na tak jednoduchou věc nenapsal postupnost možná deseti kroků, které je třeba udělat, a nepřidělil k nim konkrétní jména a termíny, které se dají průběžně kontrolovat.

Samotná realizace

Jakmile vytvoříme program, musíme si být vědomi další velmi důležité věci. Pokud má být samotný program úspěšný, musí být vykonán až do konce a k tomu potřebuje aktivní vedení. Pokud nemáte dostatek času na jeho vedení, raději ho ani nezačínejte a věnujte více úsilí programům, které máte právě rozběhnuté, protože program bez vedení jednoduše selhává. Dobrou radou je vyvěsit jednotlivé programy na tabuli a týdně až denně průběžně kontrolovat, které (i když malé části Vašich programů) byly v daném období protlačené do života a pokud nebyly, ihned to korigujte. Také dbejte na to, aby jednotlivé body Vašich programů byly konkrétní, srozumitelné a přesně realizovatelné. Důsledným dodržováním těchto zásad způsobíte, že se plánování stane skutečností a rychle si získáte pověst člověka, který dokáže řídit skupiny a aktivity do prostoru.

 Nastartováno

Dosahování cílů je aktivní a dynamická práce, je to aktivní protlačení jednotlivých kroků programů do reálného života a celé je to o mnoho dále než rovina neustálého motivačního povídání o tom, co chceme dosáhnout a jak budeme dobří. Z mých osobních zkušeností vím, že skupina, která nemá celkové plány rozpracované na jasné harmonogramy až na úroveň divizí nebo oddělení, nejde v podstatě nikam. Vlastně přece jen někam jde. Jde od deseti k pěti, protože schopní a produktivní lidé začínají být čím dál tím víc podráždění pomalostí skupiny, které jsou členy, a uvažují o odchodu. A naopak, jakmile skupina jde v rovině jasných a čitelných programů, které ji vedou k prosperitě, kritičtí zůstávají pouze ti, u kterých je nejvyšší čas podívat se na jejich vlastní etiku a skutečnou spolupatřičnost ke své skupině a jejím cílům. Všichni ostatní po zveřejnění smysluplných programů zpravidla ihned nastartují a začínají naplno přispívat definovaným směrem.

 Z přešlapování do oblasti expanze

O dosahování cílů a programování by se dalo psát ještě velmi mnoho z nejrůznějších úhlů pohledu a toto téma si právem zasluhuje velkou pozornost. Ale už při dodržování výše uvedených zásad programování a následného aktivního prosazování se překlápíte z přešlapování na místě do oblasti expanze a to je to podstatné. Podle mých zkušeností je ve firmách množství užitečných plánů a nejednou i programů. Trpí jen nedostatkem jejich protlačení do reálného života.


Ing. Rastislav Zachar
Výkonný ředitel
Business Success, spol. s r.o.