1. Úvod
  2. /
  3. Marketing blog
  4. /
  5. Jak působit na emoce...
Nikoho, kdo zkusil na vlastní kůži prodej a používá marketing na podporu svých obchodních úspěchů, není potřeba přesvědčovat o tom, že emoce jsou důležité. Hrají rozhodující roli v procesu prodeje a přesvědčení potenciálního kupce. Není však vždy jednoduché přenést pocity, tužby, čí podněty do textu, který máte odeslat zákazníkovi e-mailem.
Co může zázračně pomoci ve vytváření těch správných emocí?
Odpověď přinesla moderní technologie. Je to videonahrávka, kterou můžete uvést v první části svého e-mailu. Vytvoří emoci velmi rychle a dokáže podat hodně informací v krátkém čase. To, co byste museli složitě popisovat, jednoduše ukážete.
Psycholog Thomas Mulholland zjistil, že už po třiceti sekundách sledování televize, začíná mozek produkovat alfa vlny, což znamená, že naše mysl se naladí a otevře na přijímání informací. Video má podobnou vlastnost jako televize. On-line marketing tak dostává úplně nový nástroj a posouvá se na vyšší úroveň.
Malé průzkumy z USA ukazují, že dokonce i jednoduché videonahrávky, bez použití profesionální techniky zvýšily úspěšnost v prodeji. Není důležitá krása, ale přesvědčivost.
Na lidi přitom působí pozitivně faktor využití produktu, a také faktor většího porozumění tomu, co vidí. Co však zůstává stejně důležité jako předtím, je dobře napsaný text. Tak jako dobrou webstránku netvoří technická dokonalost programování, ale především kvalitní a přesvědčivý copywriting, tak i video vyžaduje kreativní nápad, přirozený a srozumitelný jazyk, schopnost udržet pozornost a vzbudit touhu.