1. Úvod
  2. /
  3. Články v tisku
  4. /
  5. Motivační semináře – správný...

Petr Cieslar LobbyJednou z aktivit společnosti Business Success je pořádání motivačních seminářů pro vedoucí pracovníky a firemní manažery, které se u nich setkávají s velkým ohlasem. Dokazují to i poznatky Petra Cieslara ze společnosti Scania Czech Republic s. r. o.
Petr Cieslar zastává post vedoucího moravského dealerství, tzn. že je manažerem moravské části společnosti Scania C.R. Řídí šest servisů, osm obchodních zástupců pro prodej vozidel a pět obchodních zástupců pro prodej služeb, což představuje řízení zhruba 130 zaměstnanců.

Vaše firma začala spolupracovat s konzultační a vzdělávací společností Business Success v roce 2000. Co bylo impulsem k tomu, abyste se zúčastnil prvního semináře?

O tom rozhodly informace kolegy z naší společnosti, který mi seminář doporučil s tím, že si po něm umí lépe zorganizovat práci a určit priority. V té době jsem sbíral zkušenosti na pozici vedoucího dealerství v Praze a cítil jsem, že pomoc potřebuji.

S jakými pocity jste ze semináře odcházel?

Výsledek předčil očekávání. Měl jsem obrovskou chuť a motivaci do práce. Dříve jsem pochyboval, jsem-li vůbec dobrý šéf a správný typ pro šéfování, protože nevystupuji drsně či tvrdě. Nemyslel jsem si, že mám atributy, které jsou od šéfa očekávány. Po semináři jsem si uvědomil, že to vůbec není potřeba, že podstata je někde úplně jinde. Ta pro mě spočívá v motivaci – vím, proč věci dělám a díky tomuto semináři jsem si uvědomil, proč pracuji ve firmě Scania C.R.

Co po prvním absolvovaném semináři následovalo?

Krátce poté jsem dostal od vedení společnosti nabídku na místo vedoucího nově utvářeného dealerství Scania v Brně, což znamenalo postarat se o rekonstrukci pořízených prostor a vybudování nového funkčního týmu. V plné šíři jsem si uvědomil celé spektrum činností, které je potřeba z pozice dealer managera zastřešit. Že k tomu nepatří pouze obchodní vztahy se zákazníkem, ale i administrativa, starost o majetek, finance atd. A to bez dobré organizace nelze zvládat. Proto jsem vzal i své přímé podřízené na motivační seminář, aby mi lépe porozuměli. Po semináři jsem měl pocit, že najednou za mě někdo udělal práci, na níž by bylo třeba tři čtvrtě roku. Velice to přispělo ke sladění našeho týmu. Byla znát lepší motivace zaměstnanců, příznivější atmosféra ve firmě, lidé měli větší ochotu a chuť pracovat.Jak rychle se vám investice do seminářů vrátily?To by zřejmě bylo měřitelné až poté, kdy bychom se jich přestali zúčastňovat. Peníze vkládané do školení nejsou malé, ale hlavním přínosem pro mě je, že máme nízkou fluktuaci, naši zaměstnanci jsou u nás dlouhodobě a jsou spokojeni, motivováni a firma má výsledky. Semináře pomáhají k lepšímu vzájemnému pochopení mezi odděleními i zaměstnanci navzájem a to přispívá významnou měrou k lepší atmosféře na pracovišti a výkonnosti, práce lidi baví a jejich prvotní motivací nejsou pouze finanční odměny či benefity.

Jak dnes pokračuje vaše spolupráce s Business Success?

Úspěšně. V současnosti se školí tři lidé z managementu dealerství a na míru šitých seminářů využíváme k pravidelnému zvyšování motivace klíčových zaměstnanců.

Je podle vás rozdíl mezi Business Success a jinými vzdělávacími společnostmi?

Zažil jsem i jiné společnosti a rozdíl je pro mě viditelný. Spočívá v tom, že Business Success je ze života a o životě. Věci ze seminářů odpovídají tomu, co se děje jak v pracovním, tak i v soukromém životě. A pokud informace ze semináře použijete, zjistíte, že skutečně fungují a přinášejí očekávaný výsledek.
Má vliv na vývoj vaší společnosti právě spolupráce s Business Success?

Ano, lépe jsem porozuměl své práci a fungování organizace jako celku. Díky tomu jsem schopen vyjmout a použít takové informace, které přináší právě naší pobočce co nejlepší výsledek. Jde o skloubení správných informací se skutečnou praxí.

Je pro vás důležité pravidelné vzdělávání lidí?

Pravidelné vzdělávání lidí vidím jako klíčové. Přispívá k hlubšímu pochopení fungování vztahů, pochopení smyslu náplně té či oné pracovní pozice a tím velmi významně přispívá ke schopnosti zaměstnanců zlepšovat své výkony a tím výkony celé firmy. Tam, kde něčemu rozumíte, tam jste schopni konat a mít výsledky.

Jak konkrétně poznatky ze seminářů ovlivnily vás osobně a vaše soukromí?

Přestože jsem ve firmě téměř 20 let, práce mě stále baví. Problémy si nenosím domů a nepřenáším na rodinu. Navíc – i při výchově dětí a při tvoření vztahů v rodině některé informace ze seminářů využívám. Jsem schopen dcerám pomoci i v tom, aby byly úspěšnější ve škole, v jejich zájmech či sportu.

Proč byste semináře Business Success doporučil svým známým a přátelům?

Je to cesta k poznání a pochopení, které vede k dlouhodobé prosperitě. Semináře mají co říct i lidem, kteří zvládají osobní život. Prostě poznatky z těchto seminářů se dají aplikovat ve všech sférách života.