1. Úvod
  2. /
  3. Články v tisku
  4. /
  5. Poznatky ze seminářů jsou...

Stále více manažerů oceňuje přínos seminářů, tréninků a konzultací pro zajištění osobního rozvoje v pracovním i osobním životě. Patří mezi ně i Václav Edl, zakladatel a jednatel firmy Edolo s.r.o.Václav Edl, Edolo consult pro Business Success

Co bylo impulsem k tomu, abyste se zúčastnil prvního semináře?

Když jsem se v roce 2008 zamýšlel nad tím, jak správně prakticky zorganizovat firmu, přes jednoho známého jsem se náhodně seznámil s panem Martinem Kepkou. Navštívil mě a vysvětlil praktické přínosy školení v Business Success, stejně jako negativa. Například, že už se nebudu moc „schovávat“ za okřídlené „to nejde…“ Jeho přístup mi imponoval, ukázal mi obě stránky spolupráce.

S jakými pocity jste ze seminářů odcházel a co vám do praxe daly?

Jako první jsem absolvoval Motivační seminář pro vedoucí pracovníky. Byla to taková malá srážka s realitou. Školení tehdy vedl pan Rastislav Zachar a naprosto přesně popsal vše, co se mi denně honilo hlavou a mnohdy jsem si hledal důvody, proč dané problémy neřešit. Ze semináře jsem odcházel plný nadšení, dostal jsem praktický návod jak potřebné kroky ve firmě uskutečnit, navíc s uvědoměním si faktu, že nikdo jiný než já je nemůže udělat.

Jaké kroky jste se rozhodl po semináři zavést do praxe jako první?

První co jsme tehdy zavedli, byl orgboard a statistiky produkce. Díky tomu jsme si nastavili ve firmě jasně měřitelná pravidla pro všechny naše zaměstnance. Kolegové si dokonce statistiky museli vyplňovat sami a na pravidelných poradách je prezentovat všem svým kolegům. Důsledek: odešli od nás neproduktivní lidé a hlásili a hlásí se k nám lidé, kteří jsou orientováni na výkon stejně jako náš současný tým.

V jaké čase se vám investice do seminářů vrátily?

Troufnu si říci, že velmi rychle, protože když položím na jednu stranu vah náklady, které naši firmu stáli neproduktivní pracovníci a na druhou stranu cenu seminářů Business Success, jednoznačně vítězí jejich přínos.

Existuje podle vás rozdíl mezi Business Success a jinými vzdělávacími společnostmi?

Pro mě je zásadním rozdílem praktičnost řešení, které dodává Business Success. Možná by se dalo říci, že nejde o semináře, ale návody typu „jděte a udělejte“, což je klíčové pro rychlý posun situace ve firmě. Absolvoval jsem v životě i jiná školení, ale u Business Success mě již na semináři obvykle napadají věci, které udělám až se vrátím do práce.

Jaký je podle vás přínos spolupráce s Business Success?

Ve firemní rovině jsme si v podstatě přestali zdůvodňovat, proč něco nejde a všichni jako tým začali makat a táhnout stejným směrem. Mimo jiné jde o důsledek zavedení účelu organizace, všichni zaměstnanci pochopili, proč mají dělat svoji práci, jak přispívají k celku a jaký bude přínos pro našeho klienta. Velmi důležité je, že i trh nás začal vnímat jako organizovanou firmu, nabízející jasné a přesně definované produkty s přínosem pro naše klienty.

V soukromé sféře se mi odehrál malý osobní převrat, protože opět jsem si uvědomil, že moji blízcí reagují na vše, co udělám. A pokud chci mít klidný a spokojený rodinný život, musím se jednak starat, ale hlavně vše, co v rodině dělám, musí mít účel a smysl. Možná to zní poněkud divně, ale vím to z vlastní zkušenosti.

Je pro vás důležité a přínosné pravidelné vzdělávání vašich zaměstnanců?

Rozhodně. Vzhledem k tomu, že jsme firma, která pro své klienty nabízí služby v segmentu daní, účetnictví, účetních auditů a ekonomického poradenství či v oblasti zvyšování výkonu firem, je pro nás klíčové, abychom měli kvalitní a vzdělané spolupracovníky, kteří budou pro naše klienty dlouhodobými partnery.

Doporučil byste semináře Business Success svým známým a přátelům?

Business Success mohu určitě doporučit, ale pouze lidem, kteří chtějí ve své práci něco změnit. Možná se budu opakovat, ale výhodou Business Success je absolutní praktická využitelnost témat, v nichž své klienty vzdělává.

Václav Edl, Edolo consult pro Business Success

Ing. Václav Edl

zakladatel a jednatel firmy Edolo s.r.o.

vedl@edolo.cz