1. Úvod
  2. /
  3. Marketing blog
  4. /
  5. Proč je porozumění oblasti...

Implementace úspěšné strategie Public relations může působit jako velmi komplikovaný proces. Ve skutečnosti stačí  znát a rozumět základům Public relations a pár dalším věcem, které s touto oblastí souvisí. Nejdříve je tedy potřeba porozumět samotnému předmětu PR. Stojí za to se také seznámit s několika technikami, které jsou využívány i v marketingu, který s předmětem Public relations úzce souvisí. Plné porozumění významu a důležitosti PR je tedy prvním krokem, který je třeba přijmout a učinit. Odtud můžete začít vyvíjet strategie, případně najmout do své firmy správné lidi, kteří by tuto práci vykonávali svědomitě a skutečně efektivně.

Dobré vztahy s veřejností jsou klíčem k úspěchu

Co všechno s PR souvisí?

Prvním krokem je porozumění významu a důležitosti Public relations. Protože PR může v současné době velmi ovlivnit vnímání Vaší firmy a jejích produktů veřejností. O co se tedy přesně jedná? Co je to vlastně PR a co všechno ovlivňuje? Bohužel ne všichni umí na tyto otázky odpovědět a proto je také pro některé oblast Public relations stále tajemstvím.

Každá PR strategie by měla být „ušita přímo na míru“ dané firmy stejně tak jako dobře připravený a provedený marketingový plán. Následující body zahrnují některé běžně používané techniky, které pro Vás mohou být malým vodítkem v oblasti PR:

  • Tiskové zprávy – tiskové zprávy jsou vynikající způsob, jak informovat veřejnost o posledních změnách týkajících se Vašeho podniku či výrobků. Často jsou takové zprávy publikovány on-line cestou. Webové stránky, které slouží jako PR web, Vám umožní distribuovat své tiskové zprávy prostřednictvím stránek, které shromažďují aktuální zprávy a velmi rychle se zobrazují ve vyhledávačích.
  • Upozornění v médiích – upozornění je něco jako tisková zpráva. Namísto informování veřejnosti o změnách ve Vaší společnosti, ale informujete média o speciálních akcích, které připravujete – např. konference nebo událost, kterou organizujete. Hlavní myšlenkou je vyvolat zájem u fotografů a reportérů, aby se chtěli zúčastnit a podpořili tak zájem o Vaši firmu.
  • Novinářský přehled – mějte přehled o důležitých a vlivných novinářích nebo „bloggerech“ v rámci svého oboru. Potom jim poskytněte důvod, aby se s Vámi chtěli setkat. Vytvořte zajímavý článek na poutavé téma, který by zaujal a stál za vytištění a uveřejnění jak novinářům, tak bloggerům.
  • Veletrhy a výstavy – účast na veletrzích, které úzce souvisí s Vaším oborem, je skvělou možností pro navázání kontaktů s vlivnými lidmi. To Vám umožní budovat vztahy, rozvíjet svou značku a vyvolat zájem ve vztahu k Vaší firmě.
  • E-mail marketing – tato technika je silně spojována s Internet marketingem, často ale hraje klíčovou roli také v souvislosti s Public relations. Vaším cílem by mělo být vytvoření databáze kontaktů  stávajících i potenciálních klientů. E-mail marketing potom využijete k tomu, abyste s nimi byli v pravidelné komunikaci a informovali je o zajímavostech v souvislosti s Vaším oborem, firmou i produkty.
  • Sociální sítě – aktivní uživatelé sociálních médií v posledních letech rapidně narůstají a roste i podíl firem, které sociální média využívají ve svůj prospěch. Cílem je vybudovat a udržovat vztahy s Vašimi potenciálními a stávajícími zákazníky.

Poznat tyto techniky a porozumět, jak se s nimi pracuje, je jedna věc. Mnohem důležitější je najít způsob, jak je efektivně implementovat právě do Vaší firmy. A právě v implementaci těchto nástrojů podniky často selhávají. Můžete si najmout profesionála, ale aby to mělo pro Vaši firmu skutečný přínos a dosáhli jste požadovaných výsledků, měli byste této problematice porozumět hlavně Vy.

Výhody úspěšného PR

Ušetření nákladů

Vytvoření Public relation strategie nemusí být nic nákladově náročného.  Vaším cílem je pracovat na zvyšování povědomí o Vaší firmě, značce. PR  je o budování vztahů nejen s Vašimi zákazníky, ale také s lidmi, kteří Vám právě v oblasti PR mohou velmi pomoci. Může být tedy provedeno za překvapivě nízké ceny, ve srovnání s tradičními reklamními metodami. Distribuovat tiskovou zprávu, být aktivní na sociálních sítích nebo se zúčastnit důležité akce nemusí být nic nákladného. A když to budete dělat správně, budou Vaše výrobky nebo zprávy umístěny přímo před očima těch správných lidí.

Budování důvěryhodnosti

Použití PR jako marketingového nástroje Vám může také velmi silně pomoci při budování důvěryhodnosti vůči Vaší firmě. PR totiž znamená, že o Vaší firmě či produktech pozitivně hovoří někdo jiný. Je pravděpodobnější, že lidé více uvěří tomu, co si přečtou nebo uslyší v médiích o Vaší firmě, když o tom bude hovořit někdo jiný než Vy samotní. A nyní to srovnejte s druhou variantou, která se nabízí – reklama – například prostřednictvím televize, billboardů, rádia nebo jiných reklamních kanálů. Když srovnáte tyto dvě varianty, můžete vidět, proč stále více a více firem začíná rozvíjet a budovat své PR strategie.

 

Ing. Dita Pachlopníková, marketing a propagace ve společnosti Business Success, spol. s r.o.