1. Úvod
  2. /
  3. Management blog
  4. /
  5. Proč nesmíte pouze propouštět?

Manažer, který se nedokáže rozloučit s nekvalitním nebo nečestným zaměstnancem, připomíná sadaře, který není schopen vyřadit z přepravky zdravých jablek jedno nahnilé. Ovšem sadař, který čeká nad přepravkou a bedlivě sleduje jakékoli náznaky nákazy jablek a nedělá nic jiného, než vyřazuje, takový sadař se dobře neuživí. Jedna pečlivě sledovaná a chráněná přepravka neznamená ziskový sad.

Pokud je pozornost manažera týmu zaměřena pouze na to, aby z týmu propustil lidi, kteří se nechovají jako členové týmu, tým dřív nebo později zanikne. Firma, projekt nebo jakákoli jiná aktivita, jejíž vedení není aktivně zaměřené na získávání dalších vhodných kandidátů, kteří by tým posílili, slábne. Pokud nedochází k posilování a obnově týmu skrze příchod nových, zapálených a aktivních lidí, úroveň aktivity a schopností členů týmu bude postupně upadat, tak jak s chybějícími novými podněty upadá zájem a motivace během „ponorkové nemoci“.

Mimo to v každém týmu dochází k úbytku členů přirozeným způsobem díky běhu života – mateřská dovolená, stěhování, lepší nabídka z jiné firmy nebo povýšení. Neměli byste být vydáni napospas situaci, kdy si nemůžete dovolit přijít o kohokoli v týmu, protože nemáte náhradu. Naopak, měli byste předvídat, že k odchodu kohokoli může dojít kdykoli dojít, a být na takovou situaci připraveni. Nemyslím tím „bát se a ve strachu očekávat“ odchody kolegů, ale s pozitivním nadhledem počítat s tím, že i taková situace může nastat a že ji zvládnete tak a tak.

Obavy tohoto druhu jsou z vás totiž cítit, a pokud někomu, kdo se pokládá v týmu za nepostradatelného, dojde, že máte obavu, aby náhodou neodešel, stanete se terčem vydírání. Ztratíte svou lehkost při prosazování úkolů a disciplíny a odtud je jen krok k ústupkům ze spravedlivé jednoznačnosti. Každému byste měřili jiným metrem, následovat bude nespokojenost a ztráta motivace a k odchodům i tak dojde.

Kdybychom se bavili o firmě jako celku, měla by vaše firma hledat další lidi neustále. Jednak to chvíli trvá, najít šikovné lidi, a čím větší kvalitu, vzdělání a zkušenosti u nováčků požadujete, tím delší proces očekávejte. Druhým hlediskem by mohlo být to, že firma která nemá zájem o nové lidi, vysílá na trh práce jasný signál o tom, že nehodlá expandovat nebo že není schopná expanze. A to je další faktor, který prodlouží proces náboru, když se do něj konečně pustíte.

Nemusíte samozřejmě vše dělat sami, pokud máte ve firmě personalistu, je to jeho práce. Můžete ale výrazně pomoci, protože na určité klíčové pozice kandidáta přes běžnou inzerci personalista těžko najde.


Vyzkoušejte si:

Napište si pro a proti ve vztahu k posílení vašeho týmu o nováčka. Co by vám a týmu noví kolegové dali nebo umožnili?