1. Úvod
  2. /
  3. Reference
  4. /
  5. Ing. Aleš Lenc
Ing. Aleš Lenc

Ing. Aleš Lenc

ředitel společnosti LE & CO - Ing. Jiří Lenc, s.r.o.

Se semináři od společnosti Business Success, spol. s r.o. jsme začali již před lety. Nejprve byly určeny jen pro majitele společnosti, následně jsme začali vzdělávat i další členy vedení.

Postupně jsme rozšířili vzdělávání také na nižší úrovně řízení a nyní organizujeme v naší společnosti akce přímo pro naše nejlepší výrobní dělníky. To, že jsme se rozhodli rozšířit vzdělávání až na řadové zaměstnance, považujeme pro nás za velice prospěšný krok.

Mnoha lidem informace od Business Success otevřely oči. Uvědomili si hodně souvislostí o vztazích, a to prospělo nejen jim samotným, ale i celé naší společnosti. Mezi řadovými zaměstnanci díky tomu ubyly „žabomyší války“, zvýšila se jejich ochota spolupracovat a vzájemně si pomoci. Zlepšila se jejich nálada, rovněž se zvýšila i zodpovědnost za odváděnou práci a za kolektiv. I přes prvotní postoj některých zaměstnanců, že informace nepotřebují nebo že je znají, také těmto kolegům něco v mysli utkvělo, a i když o tom možná ani neví, chovají se jinak – lépe.

Z tohoto důvodu plánujeme pro řadové zaměstnance příští rok série velmi krátkých, 1 – 2 hodinových seminářů na různá témata jako etika, finanční vzdělanost, vztah podřízený vs. nadřízený, proč je potřebná hotová práce a jiné. Tato témata je třeba neustále připomínat.

V naší společnosti jsme si uvědomili, že práce s lidmi je těžká do té míry, do jaké oni sami nerozumějí tomu, co, jak a proč kolem nich v životě funguje. Proto každý posun v téhle oblasti je přímo skokem ve firemní kultuře i ve společnosti jako takové.

Děkuji týmu Business Success za pomoc při realizaci těchto akcí a těším se na další spolupráci.

Ing. Aleš Lenc
ředitel společnosti
LE & CO – Ing. Jiří Lenc, s.r.o.

V Jirnech dne 22. prosince 2014