1. Úvod
  2. /
  3. Reference
  4. /
  5. Pavel Liehman ml.
Pavel Liehman ml.

Pavel Liehman ml.

ABS cz s.r.o.

V Modleticích dne 17. září 2014

 Věc: Praktické výsledky díky semináři “Jak dosahovat svých cílů

V březnu 2014 jsem se zúčastnil semináře “Jak dosahovat svých cílů”. Přiznám se, že mě překvapila jak náplň semináře, tak i s jakou podrobností byla jednotlivá témata probírána. Je to vlastně velmi podrobný návod k úspěšnému plánování od A do Z. Tedy od stanovení cíle po jeho úspěšné splnění.

Často jsem si stěžoval, že přes výborné výsledky u zákazníka, kde jsme spustili pilotní projekt se nám nedaří získat nové zákazníky. Se spoustou z nich jsme opakovaně a intenzivně jednali, kalkulovali přínosy, které by jim využití této služby přineslo, scházeli se se členy vedení i jejich poradci. Bohužel žádný z oslovených zákazníků, přestože projevil o službu skutečný zájem, smlouvu nakonec nepodepsal. Úmorný proces bez požadovaných výsledků!

Já jsem si během semináře Jak dosahovat svých cílů uvědomil proč! Jako pěst do nosu mě “praštila” dvě témata, které Rasťo Zachar přednášel.

První z nich je skutečnost, že jakmile člověk dosáhne nějakého cíle, je třeba si okamžitě nastavit cíl nový a jít za ním, jinak nastává stagnace. A právě tady jsem udělal první chybu. Já jsem měl velmi podrobně a pečlivě rozplánováno zavedení dané služby na Vysočinu včetně vyhodnocení prvních výsledků. Tam ale moje cíle vlastně končily. Neměl jsem nijak propracováno, jak na základě výsledků z pilotního projektu službu nabídnou dalším zákazníkům. Zkrátka jsem čekal, že se přeci výborné výsledky musí prodat sami.

Druhou věcí byl ÚČEL projektu. Tedy vlastně z jakého důvodu jsem si daný cíl stanovil, proč tohoto cíle chci vlastně dosáhnout. Jakmile jsem to uslyšel, došlo mi, že já jsem pod tíhou okolností na hlavní účel zmiňované služby skoro úplně zapomněl. Neúspěch při získávání nových zákazníků mi úplně vytěsnil původní účel z hlavy, tedy něco jako – pomáhat stále více chovatelům k ekonomické stabilitě, vyšší ziskovosti, úspoře zbytečných nákladů, zpříjemňovat a usnadňovat jim práci, uvolňovat ruce a čas jejich zaměstnanců k důležitým a užitečným činnostem. Novým účelem se bohužel stalo – hlavně už tu novou službu někomu prodat, ať můžeme mateřské firmě vykázat alespoň nějaký pokrok! Dnes vidím, jak to bylo smutné, ale v té době jsem si to vůbec neuvědomil.

Naštěstí jsem v sobě našel dost sil, abych pod vedením konzultanta začal pracovat na Admin škále (AŠ), jak v BS říkáte kompletně vypracovanému plánu pro dosažení daného cíle. Ze začátku to byl tvrdý oříšek a bez rad a usměrňování bych se v tom ztratil a AŠ nikdy nedokončil! Dnes jsem se na tento můj slavný výtvor díval a všeho všudy má přes 7 stánek. Hrůza, ale rozhodně stálo to za to! 🙂

Dnes je to asi 10 dní po dokončení AŠ a my jsme získali nového zákazníka. Nebylo ani potřeba zdlouhavých schůzek a opakovaných návštěv. Po první schůzce se zákazníkem jsme pro něj vypracoval analýzu toho, kolik ztrácí a kolik mu naše služba může ušetřit a vydělat. Při druhé schůzce jsem mu tuto analýzu představil a on podepsal smlouvu. Úžasné, co! Získal jsem tak nového zákazníka s ročními tržbami téměř 300 tisíc Kč!

Z té spousty práce, kterou jsme na AŠ udělali považuji za nejdůležitější to, že jsem si znovu stanovil účel s jakým chci tuto službu rozšiřovat a zajišťovat u stále více zákazníků. Účel je podle mě něco, co vyzařuje a pokud je ten účel hodnotný a morálně čistý, tak upoutá zájem a přitáhne nové zákazníky.

Hodně zdaru celému Business Success!

Pavel Liehman ml.

ABS cz s.r.o.