1. Úvod
  2. /
  3. Reference
  4. /
  5. Ing. Jan Vlček, Business...
Ing. Jan Vlček, Business Manager, Renishaw s.r.o.

Ing. Jan Vlček, Business Manager, Renishaw s.r.o.

Vážená paní
Alice Marečková
Business Success, spol. s .r.o.
Brno

v Brně 17.5.2011

Věc: Reference

Firma Renishaw s.r.o. je dceřinou firmou předního světového výrobce měřící a zdravotnické techniky firmy Renishaw Pic., Wotton Edge, Great Britain.

Služeb firmy Business Success využíváme již řadu let zejména v oblasti školení obchodních dovedností a školení vedoucích pracovníků. Semináře a kurzy pořádané touto firmou mají obvykle velmi dobrou úroveň technického zabezpečení i hodnotný obsah. Jednotlivá témata jsou přednášena lektory s praktickými zkušenostmi, kteří jsou svým vystupováním a způsobem přednesu schopni udržet pozornost účastníků kurzu a zajistit pochopení probíraných témat.

Aplikací obchodních znalostí získaných ve spolupráci s Business Success spolu s vysokou kvalitou a unikátním technickým řešením našich výrobků se nám daří téměř setrvale zvyšovat obrat i zisk, udržovat velmi dobré vztahy se stávajícími zákazníky a aktivně nacházet nové. Daří se nám to i přes skutečnost, že naše výrobky patří k nejdražším na trhu a máme řadu přímých konkurentů v podobě globálně působících firem s místními pobočkami.

Dlouhodobou spoluprací se daří v naší firmě vybudovat stabilní, motivovaný a odpovědný tým, který dokázal bez fluktuace překonat velmi výrazný pokles odvětví ve kterých působíme a v současné době díky svým schopnostem, znalostem a oživení trhu dosahuje 60% nárůstu obratu ve srovnání s předchozím finančním rokem.

Se srdečným pozdravem

Ing. Jan Vlček

Business Manager

 

Tel.:   +420 737 52 30 80

Mail: jan.vlcek@renishaw.com