1. Úvod
  2. /
  3. Reference
  4. /
  5. Libor Sedláček
Libor Sedláček

Libor Sedláček

jednatel společnosti GUMEX, s.r.o.

V Brně 20.1.2003

Označení: REFERENČNÍ DOPIS BS OT.doc

vyřizuje: Libor Sedláček
tel.: 547 213 038
sedlacek.libor@gumex.cz

Věc: REFERENČNÍ DOPIS – VYTVOŘENÍ ORGANIZUJÍCÍ TABULE VE FIRMĚ GUMEX

Naše společnost – GUMEX,s.r.o. se sídlem a hlavním skladem ve Strážnici se od svého vytvoření v roce 1994 specializuje na celorepublikový prodej průmyslových hadic, technických pryží a dalších produktů spadajících do tohoto oboru. V roce 2001 jsme založili pobočku v Brně a v roce 2003 budeme otevírat pobočku v Praze. Již do samého počátku se majitelé společnosti snažili firmu řídit tak, aby bylo zajištěno přežití, rozvoj a růst společnosti i v budoucnu. Se zvyšováním prodeje a nabízením nových služeb se společnost rozrůstá o další zaměstnance. Tito ve firmě dříve dostali přidělenou práci, byli ústně zaučeni a měli plnit své úkoly. Často ovšem docházelo k nepřesnostem a kompetence zaměstnanců nebyly také zcela jasné. Jednatelé firmy se stávali postupně „hasičmi“ problémů, které zaměstnanci-nejistí si svými kompetencemi-nechtěli řešit.

V roce 2002 jsme začali spolupracovat s firmou Business success (dále jen „BS“).

Již od prvního „Semináře pro vedoucí pracovníky“ jsme cítili, že materiály pro vzdělávání firmy „BS“ čerpají z poznatků pracovního života a že toto smýšlení je nám blízké. I my jsme chtěli mít opravdový pořádek ve firmě, kde jsou na prvním místě lidé: zákazníci i zaměstnanci. O toto jsme se samozřejmě souběžně pokoušeli vlastními silami, ale otázkou bylo, proč si nenechat poradit, když chceme firmu, která bude v konkurenčním boji nejlepší.

Z „BS“ zjistili potřeby naší společnosti co se týče organizace uvnitř firmy. Poté nám nachystali mustr Organizující tabule, kterou jsme společnou konzultací dodělali do podoby, jakou má dnes. Je v ní zohledněno řízení firmy včetně poboček. Takže při otevírání nové pobočky by mělo být vše jednodušší než dříve.

Následoval popis pracovních míst, který v současné době za pomoci „BS“ vytváříme. Tento obsahuje všechny informace, které musí obdržet zaměstnanec, jež post již vykonává či se právě zaučuje. Díky popisům pracovních postů a existující organizující tabuli mají naši zaměstnanci „jasno“ a nemusí se obracet při řešení problémů na více kolegů, ale ví nahlédnutím do svého Popisu pracovního místa, s kým mají komunikovat. Také dnes víme, že není důležité práci jen dělat, ale ji udělat-tedy mít, znát a vědět jak dosáhnout konkrétního produktu své práce (oddělení, divize i celé společnosti)!

Též pracovní postupy a směrnice, které jsou nedílnou součástí každého postu přispívají k popisu a zlepšování firemního know-how firmy v písemné formě – vše za aktivní pomoci zaměstnanců.

S firmou Business success jsme spokojeni a hodláme pokračovat v započaté dobré spolupráci.

Její služby můžeme doporučit všem těm, kteří mají se svými organizacemi ty nejlepší úmysly a chtějí dokázat, že svým smýšlením a pracovními výsledky patří mezi elitu. Pokud budeme poctivě pracovat podle dané filozofie a bude nás hodně, přispěje to ke zlepšení podmínek, které panují na tuzemské podnikatelské scéně i ke zvýšení prestiže českých firem v očích veřejnosti.

Za GUMEX,s.r.o.
Libor Sedláček – jednatel