Novinky a články

Štítek: k-jhoz

Ing. Tereza Stratilová

Kurz mi hodně pomohl uchopit, jak sledovat produkci zaměstnanců a navázat ji na systém odměňování ve firmě. Jako první dodefinuji produkty, statistiky a mzdové tabulky pro vedoucí zaměstnance a budu sledovat firemní statistiky.

Ing. Eva Marešová

Ing. Eva Marešová

Kurz byl OPĚT velmi praktický s jasným návodem jak získané informace bezodkladně aplikovat v naší firmě! Jako první zavedeme nastavení hodnotících statistik u klíčových oddělení a vedení.

Ing. Karel Tomeček

Ing. Karel Tomeček

Kurz mi pomohl uvědomit si a znovu připomenout důležitost tlaku na produkci. S tím souvisí opětovná revize organizační struktury firmy a přesnější popis produktů pro jednotlivé pozice.

Bc. Šárka Dostálová

Bc. Šárka Dostálová

Kurz mi pomohl zjistit mezery a nedostatky v našem systému odměňování, který navrhnu změnit, aby byli zaměstnanci více motivováni k práci.
Zavedu grafickou podobu statistik na nástěnce do kanceláře.

Ing. Miroslav Brabec

Ing. Miroslav Brabec

Především jsem si potvrdil nastavení způsobu odměňování. Zároveň jsem si osvěžil nedodělky v souvisejících oblastech.
Jako první zavedeme: hlavní statistiky firmy.

Stanislav Nazarej

Kurz „Jak hodnotit a odměňovat zaměstnance?“ byl pro nás přínosem v tom, že se poměrně rychle podařilo nastavit hodnotící systém s evidencí do mzdových tabulek u projektových manažerů a obchodního týmu, a také že to nastavení dávalo smysl všem.

Jaroslav Plíšek

Jaroslav Plíšek

Vynikající! Po absolvování kurzu „Jak hodnotit a odměňovat zaměstnance?“ se zaměříme na vytvoření celofiremních statistik a jejich prezentaci formou nástěnky.