Novinky a články

Štítek: k-jsk

Jana Kašová

Jana Kašová

Těsně po zahájení kurzu mě překvapila forma studia, jednalo se o samostudium se supervizí. Tato forma vzdělávání mě přímo donutila ponořit se do tématu a plně se mu věnovat. Odměnou po dvou intenzivních studijních a zároveň pracovních dnech mi jsou 3 kompletně zpracované klobouky (popisy prac. pozic), které jsou připraveny k použití. Mám radost, že jsem získala novou znalost a dovednost zároveň a že ji mohu ihned použít v praxi.

Ing. Ondřej Pacák

Ing. Ondřej Pacák

Překvapivý formát kurzu, který mě donutil se detailně zamyslet nad veškerými detaily tvorby klobouku. Díky tomu jsem pochopil věci v hlubších souvislostech. Samotný způsob kurzu mi dal inspiraci, jak pracovat dál. Skvělá podpora supervizora. Celkově hodnotím velice přínosně.

Michal Horáček

Michal Horáček

Skvělé. Tento kurz mi ukázal, jak podstatné jsou klobouky a jakým mohou být přínosem i při hledání nových pracovníků.
Jako první zavedeme aktualizaci klobouků.

Urbanová Ivana

Urbanová Ivana
Recenze na kurz „Jak sepsat klobouky?“ Kurz hodnotím velmi kladně.  Díky kurzu vím, jak správně zaškolit zaměstnance, aby i oni měli nějaký „svůj podklad“. Velmi děkuji supervizorovi za profesionální jednání. Vytvoříme klobouky pro vedoucí,...

Ing. Radek Prokopec

Ing. Radek Prokopec

Splnilo to mé očekávání. Ujasnilo myšlenky a dalo jasnou „kuchařku“ jak definovat pozice, činnosti ve firmě. Jako první: sepsat směrnice a ujednotit formuláře pro výkonné funkce včetně klobouků.

Ing. Vladimír Čermák

Ing. Vladimír Čermák

Velmi přínosné praktické zkušenosti, které můžu, získané a zapamatované, přímo aplikovat do činnosti naší firmy. Jako první zavedu klobouky vedoucího výroby, vedoucího provozovny, obchodního zástupce.

Tereza Selimović

Tereza Selimović

Kurz super. S klobouky jsem už byla seznámena v zaměstnání, teď jsem si zkusila sama, jak mi vše půjde. Klobouky už u nás máme zavedené, takže já budu s kolegou dál pokračovat v jejich údržbě a pokud bude u nás nová pozice, budu připravená klobouk vytvořit.

Dávid Bučko

Dávid Bučko

S kurzem jsem nadmíru spokojen. Osvojil jsem si jasnou strukturu a vše důležité, co má obsahovat popis pracovní pozice. Na základě tohoto popisu pak lze jasně pro obě strany hodnotit výsledky zaměstnance a tím zvýšit efektivitu.