Novinky a články

Štítek: p-jsk

Tomáš Ehrenberger

Tomáš Ehrenberger

Vaše pracovní sešity se mi moc líbí, konkrétně sešit Jak sepsat klobouky? je pro mne velkým přínosem do budoucí práce. Při sepisování prvního klobouku mě detailně vedl a pomohl všemu porozumět. Sice mám před sebou ještě hodně práce, ale už teď vím, že každý další klobouk mi půjde lépe a lépe.

Renata Kopičková

Renata Kopičková

Po přečtení pracovního sešitu Jak sepsat klobouky? jsem přesvědčena, že sepsání pracovních pozic by měla mít každá firma. Díky tomuto pracovnímu sešitu jsem pochopila, proč některé věci ve firmě nefungují a hlavně vím, jak to napravit nebo spíše pokusit se o nápravu.

Petr Urban

Petr Urban

Vždy, když si nejsem jistý, co k danému bodu napsat, čerpám inspiraci z vašeho pracovního sešitu a pokaždé ji najdu.  Uvědomil jsem si provázanost jednotlivých procesů a nutnost jejich jasného popsání do směrnic, pracovních postupů a sjednocení formulářů. Tvorba klobouků je proces, který mě nutí se zamyslet do hloubky a nahlížet na věci z jiného úhlu pohledu.

Marek Michálko

Marek Michálko

V minulosti jsem u Vás navštívil kurz Jak sepsat klobouky?, ze kterého jsem si odnesl i tento pracovní sešit. Musím říct, že pokaždé, když tvořím nový klobouk si jej beru k ruce. Za velký úspěch poslední doby považuji vytvoření klobouku pro oddělení Technologie, který byl zatím nejsložitější, co jsem s týmem kdy zpracovával. Ovšem díky přesně popsaným jednotlivým bodům v pracovním sešitě se nám podařilo sepsat i tento pro nás náročný klobouk. Vždy si připomenu důraz na produkci a nutnost zamyšlení nad účelem pozice.