Novinky a články

Štítek: s-mksm

Ing. Ondřej Beneš

Ing. Ondřej Beneš

Seminář byl obohacujícím zážitkem, který hodně cílil na praxi, pojmenování každodenních problémů a jejich řešení. Hodlám poznatky aplikovat ve firmě. Přednášející „trenér“ měl velmi sympatický a srozumitelný přednes.

Ing. Pavel Goroš

Ing. Pavel Goroš

Seminář na mě působil velmi pozitivně a motivačně. Odnáším si s sebou spoustu podnětů a doporučení pro kvalitní vykonávání své profese na pozici šéfa.

Jiří Drnec

Jiří Drnec

Informace získané na tomto semináři byly pro mě velice podmětné a okamžitě na nich budu stavět svou další práci. Jako první zavedeme Klobouky, vyhodnocení a vizualizaci produkce.

Martin Barabáš

Martin Barabáš

Díky semináři jsem zjistil, jakých hrubých chyb se ve firmě dopouštíme a hlavně jakých chyb se dopouštím já osobně.
Byl bych rád, kdyby se seminář uskutečnil v naší firmě, zaměřený na naše problémy, aby si to mohli vyslechnout i ostatní kolegové.

David Mezírka

David Mezírka

Děkuji za velmi zajímavý seminář plný hodnotných informací. Je to velmi dobrý „otvírač očí“.

Miroslav Hrdý

Miroslav Hrdý

Super, mnoho užitečných a v praxi použitelných informací. Skvělé předvedení na praktických příkladech. Použitelné v práci, ale i v soukromém životě.

Jaroslav Růžička

Miroslav Hrdý

Návštěva semináře „Motivační seminář pro střední management“ byla velkým přínosem nejen v pracovním, ale i soukromém životě. Jednalo se o změnu pohledu na řízení kolektivu i změnu priorit v hodnocení a ohodnocení kolegů a podřízených.

Petr Opletal

Petr Opletal

Asi nejcennějším objevem bylo jednoduché opatření v podobě vytvoření jakýchsi „úředních hodin pro zaměstnance“ za současného vyhrazení času, v němž se skutečně věnuji práci a nepřijímám návštěvy, ani telefonáty. V poslední době jsem totiž pociťoval mimořádné vyčerpání a počínající frustraci z množství práce, přičemž jsem si často připadal roztříštěný, nesoustředěný.