1. Úvod
  2. /
  3. Management blog
  4. /
  5. Tipy pro váš úspěch:...

Ty kolem vás můžete vést touto jednoduchou, ale účinnou myšlenkou.

„Vůdce je ten, kdo nejsilněji emocionálně ovlivňuje ostatní k pozitivním akcím.“ – L. Ron Hubbard

Co znamená pozitivní akce, ke které byste chtěli vést ostatní?

Tak například, pokud povzbuzujete ostatní, aby užívali drogy, páchali trestné činy, nebo podváděli systém, vedete je k jejich selhání. To je negativní činnost, ne pozitivní. Pokud povzbuzujete ostatní ke zdravému životnímu stylu, zvyšujete jejich dovednosti, nebo je činíte šťastnějšími, vedete je pozitivním směrem.

Mezi další pozitivní činnosti patří vedení lidí k lepší práci, k lepším produktům a službám, k silnějším skupinám, k vyšším příjmům, k větší schopnosti, ke šťastnějším manželstvím a rodinám.

Chcete-li uspět_schopnosti vůdce_leadership_rastislav zachar_business success

Jaké pozitivní činnosti chcete, aby ostatní konali? Odpovězte si na tuto otázku a rázem máte výchozí bod pro to, abyste se stali vůdcem.

Dále pak je třeba emocionálně ovlivňovat své následovníky tím směrem. Jak to můžete udělat?

Když se podíváte na to, jak největší vůdci historie emocionálně ovlivňovali ostatní, uvidíte, že své následovníky nadchli. Dali jim naději. Motivovali je k dobrým věcem.

Které vůdce rádi následujete? Jak vás emocionálně ovlivňují? A jak vy sami můžete vytvořit stejné emoce v jiných?

Zkombinujte tyto emoce s pozitivními činnostmi a stanete se vůdcem!

Například, Petr řídí obchod Safeway v Praze a Martina řídí obchod Safeway v Brně. Oba se chtějí stát novým regionálním manažerem ve firmě Safeway v České republice.

Petr často říká, svým lidem že musí chodit včas do zaměstnání, postupovat podle pravidel a dělat svou práci.

Martina také říká, že by lidé měli chodit včas, postupovat podle pravidel a dělat svou práci, ale ona navíc zůstává do pozdních večerních hodin, aby učila své oblíbené zaměstnance, jak se sami stát manažery. Vybízí je, aby si v Safeway udělali kariéru. Pomáhá jim ke zvýšení platu a k lepší pozici ve společnosti. Martina také hovoří s hlasitým nadšením.

Pro koho byste raději pracovali? Čí obchod je lepší? Koho firma Safeway povýší na regionálního manažera?

Pokud chcete být vůdcem, ale cítíte se příliš ostýchavý, tyto dva kroky vám pomohou prolomit pocit studu a nedostatečné sebedůvěry.

Například si přejete, aby si vaši spolupracovníci přestali neustále stěžovat. Rozhodnete se, že pozitivní akce, ke které je budete vést, je veselejší pracovní prostředí. Uděláte to tak, že sami budete stále příjemní a veselí.

Můžete to zkusit třeba tím, že po celý den budete říkat věci jako: „Super, na tomto hlášení jsi odvedl skvělou práci!“, „Myslím si, že to je skvělé, že Váš syn získal ve škole ocenění!“, „Pokud odvedeme více práce, než udělají na jiných odděleních, alespoň budeme poslední, kde se bude propouštět.“, „Viděl někdo film Pomáda? Půjčili jsme si ho včera večer a moje jednoleté dítě ho celý protancovalo!“

Jen tak mimochodem, nemusíte mít svolení pro to, abyste se stali vůdcem. Prostě jen povedete ostatní.

Doporučení

1. Rozhodněte se, k jaké pozitivní akci byste rádi vedli lidi.

2. Emocionálně ovlivněte lidi směrem k těm pozitivním akcím. Ve většině případů bude vaše vášeň, energie a nadšení motivovat ostatní, aby se pohybovali tím pozitivním směrem.
3. Ujměte se vedení.

Schopnosti vůdce_seminář_business success