1. Úvod
  2. /
  3. Články v tisku
  4. /
  5. Motivace – motor našeho...

Jak zvýšit jeho výkonnost?

Rastislav Zachar Business Success

Rastislav Zachar majitel společnosti Business Success

Ano, i takové přirovnání lze k motivaci použít. Je to alfa a omega toho, co děláme a čím se v našem životě a práci zabýváme. Bez ní bychom jen stěží dosáhli stanovených cílů a vizí. Člověk se občas ocitne v situaci, kdy ztratí vidinu smysluplnosti toho, čím se zabývá. Jak si v takovém případě pomoci a jak zavčas rozpoznat, že se řítíme do „demotivačního propadliště“? Síla motivace v práci a soukromém životě spolu velmi často souvisí a propojují se. Pojďme se ale podívat na to, jakým způsobem nám ovlivňuje pracovní život, zvláště pokud člověk stojí ve vedení firmy. Motivace má v tomto případě ještě o jeden rozměr navíc – šéf musí motivovat nejen své podřízené, ale i sebe samého. Bez jeho přesvědčení o smysluplnosti jeho práce by jen těžko mohl vést vlastní tým. Je hlavou a srdcem firmy, ukazuje jí směr, vede ji, zodpovídá za ni, usměrňuje, kontroluje… a tak by se dalo ve výčtu dále pokračovat. Celá řada úkolů, která vyžaduje, aby byl neustále ve střehu a situaci měl pod kontrolou. V momentě, kdy cítí, že se situace vymyká kontrole, je třeba se zastavit a zamyslet se nad současnou situací. Jak k její ztrátě může dojít? Jedním z příkladů může být rozrůstající se firma, ve které chce vedení neustále rozhodovat a nepřipouští rozdělení kompetencí mezi své podřízené.

„Ze strany šéfa je to často nekonečná, únavná, tvrdá a často neefektivní práce od rána do večera, která nikdy nekončí a která často směřuje k celkové fyzické a psychické únavě, vyčerpanosti a demotivaci klíčových osob i přesto, že firma jako taková patří k prosperujícím a úspěšným,“ říká Rastislav Zachar.

Jindy nefungují dobré vztahy na pracovišti, zaměstnanci plní úkoly jen ze setrvačnosti a nedávají do nich žádnou přidanou hodnotu. Firmě chybí vize a cíl, kam směřuje. A takto bychom mohli ve vyjmenovávání pokračovat dál. Jak se těmto nástrahám vyvarovat a kdy je ten správný čas zakročit a přinést do firmy nový „vítr“?

Práce hrou aneb Kdo si hraje, nezlobí!

Na co lidé pracující ve vedoucích pozicích často zapomínají je, že jejich práce má být především hrou – pro ně samotné i pro jejich zaměstnance. Rada zní – zvyšte kompetence a schopnosti lidí a automaticky zvýšíte jejich motivaci vykonávat danou práci. Pokud si vytyčíte konkrétní cíle a úkoly, za kterými půjdete i před problémy, které vás na cestě při jejich překonávání mohou potkat, bude mít vaše práce smysl, na pracoviště se vrátí energie, motivace a radost z práce.

Pocit vyhoření – velmi častý jev, který si budujeme sami v sobě

Častým jevem nejen u vedoucích pracovníků je pocit „vyhoření“. Po letech usilovného snažení mají pocit, že jejich práce ztratila smysl, jsou vyčerpaní a bez dalších nápadů. I tady je potřeba si uvědomit, že pocit vyhoření je zakořeněný pouze a jen v naší mysli. Je to něco, co jsme si za celé měsíce či roky sami vypěstovali, a stagnovali jsme na další nejen vlastní rozvoj, ale i rozvoj celé firmy. Vyhoření ve velké míře přichází poté, co nastane nezájem, nuda či dokonce apatie k práci, kterou jsme si my sami zvolili. I tady platí „princip hry“. Ze začarovaného kruhu nám pomůže, když si nastavíme nové cíle, byť povedou přes neprošlapané cesty. Překonávání překážek je neodmyslitelnou součástí pracovního a tvůrčího procesu, na jehož konci nás bude čekat odměna – splněný cíl.

 

Koučing nebo školení – nová cesta, jak si pomoci ze začarovaného kruhu

Pro každého šéfa je užitečné občas se zastavit a zamyslet se nad současnou situací ve firmě. Velmi často mu může pomoci názor třetí strany, která nám otevře oči a ukáže na chyby, kterých bychom si sami nevšimli. Ať už šéf bude pracovat s vlastním koučem nebo investuje do sebevzdělávání, vždy se bude jednat o novou cestu, která mu může otevřít oči a rozšířit obzory. Problémy uvidí z nadhledu a může s nimi začít okamžitě pracovat. Motivační seminář pro vedoucí pracovníky, který pořádá společnost Business Success, představuje pro lídry řešení, jak znovu získat chuť a elán do práce. Tento seminář se v Evropě přednáší po 30 let a za tu dobu si získal velký ohlas. Nabízí kompaktní pohled na roli firmy a šéfa v ní, zorganizování a nastavení správné struktury, definování pracovních pozic, sledování výkonnosti zaměstnanců, nastavení interního systému komunikace a jak kombinace těchto prvků ovlivňuje motivaci lidí. Cílem semináře je prostřednictvím jednoduchých a praktických tipů inspirovat účastníky k poznání, jak se vyznat v zaměstnancích, jak je správně motivovat a pracovat s nimi tak, aby došlo ke zvýšení firemních výsledků a navíc mezi vedením a podřízenými fungovaly dobré vztahy. Společnost Business Success se zaměřuje na vzdělávání firem prostřednictvím seminářů, tréninků, konzultací a studijních programů. Motivační seminář pro vedoucí pracovníky zde patří mezi nejvyhledávanější. Prošlo jím už více než 11 tisíc lidí z 500 firem, kterým pomohl znovu nastartovat fungování firmy a především zvýšit motivaci nejen jejich zaměstnanců, ale i samotných vedoucích pracovníků.

V motivaci se nachází obrovská síla, která žene lidi zkoušet nové činnosti a rozvíjet sebe, společnost i firmu, kde pracují. Neměli bychom si ji nechávat proklouzávat mezi prsty a přicházet tak zbytečně o nové podněty, které nám může v nejen naší práci, ale i životě přinést.

Martin Kepka