1. Úvod
  2. /
  3. Reference
  4. /
  5. Ing. Luboš Kopecký, majitel...
Ing. Luboš Kopecký, majitel firmy Kopecký CZ s.r.o.

Ing. Luboš Kopecký, majitel firmy Kopecký CZ s.r.o.

Věc: Poděkování za spolupráci s Business Success

U firmy Business Success jsem absolvoval Seminář pro vedoucí pracovníky, Neuvěřitelný seminář o prodeji, konferenci Praktické zkušenosti s výběrem a řízením pracovníků 2008 a několik menších akcí a sezení. Mnoho jsem se naučil či pochopil, mnoho myšlenek utřídil, mnoho spontánních činností dostal pod řízenou kontrolu. Spolupráce s Business Success mi napomohla k lepšímu zorganizování své práce i práce svých podřízených. Lépe jsem se naučil delegovat činnosti a pravomoci na ostatní pracovníky a zároveň od nich vyžadovat samostatné plnění a hlavně splnění svých pracovních povinností. Lépe jsem si uvědomil – jak funguje správná motivace pro zaměstnance, jak fungují jednotlivé fáze pri obchodování, jak zákazníky efektivněji přivést ke zdárnému uzavření obchodu, na co se zaměřit při přijímacím pohovoru se zájemci o práci, jak využívat statistiky, jak rozeznat a oddělovat zrno od plev atd., atd. Tyto poznatky ve spojení se zdravým selským rozumem se snažím v maximální míře uplatnit jak v chodu firmy, tak v soukromém životě.

 

Alici Marečkové a celému týmu Business Success za to děkuji.

 

V Brně dne 30. září 2009
Ing. Luboš Kopecký