1. Úvod
  2. /
  3. Reference
  4. /
  5. Milan Zeidler, jednatel společnosti...
Milan Zeidler, jednatel společnosti STARLUX, s.r.o.

Milan Zeidler, jednatel společnosti STARLUX, s.r.o.

V Praze dne 27.1.2009

Business Success
Türkova 2332/1
Praha 4 – Chodov

 

Věc : Referenční dopis

Jsou to již čtyři roky, co jsem absolvoval ve společnosti Business Success svůj první „Motivační seminář pro vedoucí pracovníky„. Bylo to tenkrát poprvé, co jsem se setkal s pojmy OrgBoard (organizující tabule), klobouk (popis pracovního místa), úplně vykonané, apod.

Vedli jsme tehdy jakési statistiky a řídit firmu jsem se učil za pochodu. V té době jsem „rozumy“ čerpal z různých knih, kterých jsem prostudoval bezmála sto. Tímto způsobem jsem skládal jednotlivé střípky vědomostí z oblasti managmentu a konfrontoval je v každodenní praxi s realitou. Byla to velmi dlouhá cesta a neříkám, že nebyla správná, ale posun byl většinou stylem pokus – omyl. Měl jsem pocit, že mne každodenní hašení a neustálé zvládání přibývajících problémů sžírá zaživa natolik, že veškerá radost z podnikání se vytrácí a na budování firmy nezbývá ani čas ani síly.
Pokud dnes hodnotím přínos spolupráce se společností Business Success, mohu říci, že informace, ať již z absolvovaných kurzů nebo seminářů jsou výstižné, jasné, dávají smysl a hlavně fungují.

A čím pomohla spolupráce mně a společnosti STARLUX ?
Obrat společnosti vzrostl o 150%, společnost má jasné cíle, plány rozvoje a já osobně mám chuť něco tvořit, budovat a rozvíjet. Netvrdím, že nemusím zvládat žádné problémy a že jde všechno samo. Dnes již ale vím, že na problémy, se kterými se potýkám, mám řešení a jediné, co musím pro vyřešení těch problémů udělat, je, své nabyté vědomosti používat. Každodenní problémy jsou pro mě výzvou.
Chtěl bych tímto poděkovat celému týmu Business Success a popřát jim co možná nejvíce spokojených klientů, kteří technologii používají jak v pracovním, tak i v soukromém životě.

S pozdravem
Milan Zeidler
jednatel společnosti STARLUX

POČERNICKÁ 64/524, PRAHA 10, 108 00
TEL.: 274 772 633, 274 772 371
FAX: 274 778 842
E-mail: starlux@starlux.cz
http://www.starlux.cz