1. Úvod
  2. /
  3. Reference
  4. /
  5. Ing. Pavel Pytner, ředitel...
Ing. Pavel Pytner, ředitel společnosti ROBINCO CS a.s.

Ing. Pavel Pytner, ředitel společnosti ROBINCO CS a.s.

Zhodnocení konzultací na téma organizující tabule

Na základě poznatků z Motivačního semináře, vaší společnosti, kterého jsem se zúčastnil počátkem roku (2002, pozn. red.) jsem si uvědomil, že práce naší společnosti ROBINCO CS a.s. neprobíhá efektivně.

Současně s tím jsem si uvědomil, že námi objednané tzv. ISO 9001 zpracovávané jinou organizací nepovede k účelu, který má plnit. Na základě výše uvedeného jsem si ve Vaší společnosti dohodl individuální konzultace, které mě pomohly pochopit principy organizování.

Provedli jsme analýzu současného tzv. ORGBOARDU naší společnosti a zjistili jsme chybějící články, které jsou nezbytné k funkčnosti.
Na základě toho jsme potom upravili náš ORGBOARD v duchu Vaší filozofie organizování, která se mi jeví jako logická a velmi užitečná. Na základě mnoha Vašich konkrétních příkladů a doporučení vycházejících z Vašich zjevně mnohaletých zkušeností věřím, že společnost bude výrazně lépe fungovat.

Rád po nějaké době s Vámi proberu konkrétní výsledky zavádění do praxe.

Ještě jednou děkuji za pomoc.

 

Ing. Pavel Pytner

ředitel společnosti
ROBINCO CS a.s.