1. Úvod
  2. /
  3. Reference
  4. /
  5. Jitka Jedličková, personalista společnosti...
Jitka Jedličková, personalista společnosti SIMACEK FACILITY CZ, spol. s r.o.

Jitka Jedličková, personalista společnosti SIMACEK FACILITY CZ, spol. s r.o.

Zhodnocení spolupráce se společností Business Success

V červnu 2008 se čtyři vybraní zaměstnanci naší společnosti účastnili semináře společnosti Business Success – Neuvěřitelný seminář o prodeji. Navázali jsme tak na spolupráci, která proběhla před mnoha lety.

Nemohu hodnotit přímý obsah semináře, jelikož jsem účastníkem tohoto semináře nebyla a na zhodnocení efektivity jeho dopadu do praxe jednotlivých našich pracovníků je vzhledem k charakteru naší činnosti ještě brzy.

Nicméně obrovským pozitivem bylo, že většina zúčastněných (3 ze 4) přišla ihned po absolvování semináře se samostatným aktivním návrhem, že společně uspořádají workshop, na kterém se pokusí získané poznatky zpracovat přímo na míru naší společnosti, služeb, které nabízíme a situací, do kterých se dle svých zkušeností dostávají.

Nebudu hodnotit za kolegy, ale za sebe.

Jako personalista musím konstatovat, že zástupce společnosti Business Success, paní Dana Kudová, mne přes můj počáteční skeptický přístup, přesvědčila o své profesionalitě a o tom, že své práci rozumí. Dokázala jednak velmi přesně na základě úvodních rozhovorů s účastníky školení identifikovat jejich „slabá místa“ a následně pak trefně a výstižně tlumočit hodnocení jednotlivých účastníků na základě jejich práce v semináři.

Jednotlivá hodnocení nebyla překvapivá, což ale rozhodně neznamená, že nebyla přínosná, velmi výstižně popsala slabé stránky, kterých jsme si u jednotlivých účastníků vědomi, ale v každodenním běhu je přehlížíme, případně jsme si na ně zvykli. V souvislostech se pak odhalil i jiný problém, téměř se dá říct „Achilova pata“ naší společnosti.

Externí pohled velmi užitečně potvrdil a vyzdvihl oblasti, se kterými je třeba pracovat a to i formou konkrétních návrhů na postup.

Oceňuji i lehkou „nediplomatičnost“ a důraznost s jakou byla sdělení prezentována a dodala jim patřičného významu.

Pro mne se jedná o první spolupráci se spol. Business Success a doufám, že se nám bude dařit nadále spolupracovat a především přenášet do praxe výše uvedené.

 

V Brně, 17.7.2008

 

Za SIMACEK FACILITY CZ, spol. s r.o.

 

Jitka Jedličková
personalista